Jolanta Śnieżek, Prawne aspekty praktyk pedagogicznych w szkole

Napisane przez  Jolanta Śnieżek
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują sprawy związane z praktykami studenckimi są:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie stan­dardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2110).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.,
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

 

Czytany 1455 razy