Ukazuje się od 1993 r.

Kazimierz Ozog

Kazimierz Ozog

prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg jest dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1976-1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1990-1994 na Uniwersytecie Lille III pod kierunkiem prof. Daniela Beauvois
© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie