CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kazimierz Ozog

Kazimierz Ozog

prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg jest dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1976-1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1990-1994 na Uniwersytecie Lille III pod kierunkiem prof. Daniela Beauvois
© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie