CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kwartalnika Edukacyjnego wydawanego przez Podkarpacki Zespoł Placówek Wojewódzkich.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego; Nie wszystkie informacje w tabelach zawierają tytuły i nagłówki. 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr rozkosz

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: +48 17 85 340 97

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: +48 17 850 1700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Dostępność architektoniczna Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Dostępność architektoniczna Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dostępność architektoniczna Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Dostępność architektoniczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

Dostępność architektoniczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie

Dostępność architektoniczna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Czytany 1065 razy