CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Informacje dla autorów

Zapraszamy do współpracy

 

Informujemy, że "Kwartalnik Edukacyjny" jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charekterze naukowym autorzy otrzymują 40 punktów na podstawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.


Przypominamy, że podwójną recenzją naukową objęto materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje, Dyskusje oraz Recenzje.

Przyjmujemy artykuły nigdzie dotychczas niepublikowane.
Objętość tekstów - do 12 stron papieru formatu A4 (Times New Roman 12pkt., półtora odstępu), sprawozdania do 4,  recenzje - do 6 stron.
Artykuły należy zaopatrzyć w przypisy - autor (redaktor), tytuł, miejsce i rok wydania, strona).

 

Szczegółowe wytyczne dla autorów - w pliku pdf

Procedura pracy z tekstem zgłoszonym do publikacji - w pliku pdf

Arkusz recenzji artykułu - w pliku doc

Umowa o przeniesienie praw autorskich - w pliku doc