Ukazuje się od 1993 r.

Informacje dla autorów

Zapraszamy do współpracy

 

Informujemy, że Kwartalnik Edukacyjny znajduje się na Liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację tekstu autorzy otrzymują 4 punkty.


Przypominamy, że recenzją naukową objęto materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje, Dyskusje oraz Recenzje.

 

 

Przyjmujemy artykuły nigdzie dotychczas niepublikowane.
Objętość tekstów - do 12 stron papieru formatu A4 (Times New Roman 12pkt., półtora odstępu), sprawozdania do 4,  recenzje - do 6 stron.
Artykuły należy zaopatrzyć w przypisy - autor (redaktor), tytuł, miejsce i rok wydania, strona).
Prosimy o dostarczanie tekstów wraz z nośnikiem elektronicznym.

 

Szczegółowe wytyczne dla autorów - w pliku pdf

Procedura pracy z tekstem zgłoszonym do publikacji - w pliku pdf

Arkusz recenzji artykułu - w pliku doc

Umowa o przeniesienie praw autorskich - w pliku doc

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie