CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 98

Kwartalnik Edukacyjny nr 98

czytaj-onlinepobierz-pdf

OBLICZA PRZEMOCY - CHARAKTERYSTYKA - PROFILAKTYKA

Magdalena Marzec-Jóźwicka, Do czego jest zdolny uczeń zdolny? [PDF 124 KB] Bibliografia, Marzec-Jóźwicka [PDF 162 KB]

Mariola Kowalczyk, Zjawisko cyberprzemocy z wykorzystaniem wyników badań Nastolatki 3.0, przeprowadzonych przez NASK PIB [PDF 161 KB] Bibliografia, M. Kowalczyk [PDF 156 KB]

Joanna Majewska-Zarychta, Mowa nienawiści we współczesnych mediach [PDF 172 KB] Bibliografia, Majewska-Zarychta [PDF 170 KB]

Paulina Dawidek, Hejt w Internecie – analiza zjawiska, odmiany i sposoby walki z hejtem [PDF 112 KB] Bibliografia, P. Dawidek [PDF 128 KB]

Tomasz Korczyński, Sprawca przemocy w rodzinie – karać czy pomagać? Refleksje praktyka i wnioski z badań [PDF 128 KB] Bibliografia, T. Korczyński [PDF 156 KB]

Zofia Kończewska-Murdzek, Przemoc w rodzinie: formy, sposoby reagowania, działania profilaktyczne [PDF 120 KB] Bibliografia, Kończewska-Murdzek [PDF 151 KB]

Andrzej Biliński, O przemocy inaczej [PDF 85 KB] Bibliografia, A. Biliński [PDF 126 KB]

Adrianna Pierepienko, Perfekcjonizm jako forma (auto)przemocy [PDF 91 KB] Bibliografia, A. Pierepienko [PDF 140 KB]

RECENZJE

Mariusz Kalandyk, Marek Pieniążek, Polonistyka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów [PDF 181 KB]

NAUCZYCIEL NIEPODLEGŁEJ

Barbara Rusinek, Jadwiga Grzybowska – Pedagog z powołania, z przymusu Sybirak [PDF 384 KB]

Nowości wydawnicze [PDF 68 KB]

SPRAWOZDANIA

XIII międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” [PDF 93 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Przeczytawszy... [PDF 65 KB]