CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

poniedziałek, 10 luty 2014 09:52

Nowości wydawnicze Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowości wydawnicze
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca


Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, O.W. Impuls, Kraków 2013.
M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, O.W. Impuls, Kraków 2013.
L. Witkowski, Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria i krytyka, O.W. Impuls, Kraków 2012.
E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (red.), Systemy edukacji w krajach europejskich, O.W. Impuls, Kraków 2013.  
K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2013.
E.A. Szołtysek, Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, O.W. Impuls, Kraków 2013.  
I. Surina (red.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, O.W. Impuls, Kraków 2012.
W. Jakubowski, Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, O.W. Impuls, Kraków 2012.
I. Nowakowska-Kempna (red.), Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii, WAM, Kraków 2012.
J. Dobrołowicz, Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym, O.W. Impuls, Kraków 2013.
W. Żłobicki, B. Maj (red.), Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian, O.W. Impuls, Kraków 2012.
R. Pawlak, Reforma oświaty „po polsku”, czyli o tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół, Wyd. APS, Warszawa 2011.

 

Dydaktyka
D. Siemieniecka, Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
F. Wawer, M. Wawer, Trwałość wiedzy w procesie kształcenia, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
G. Gajewska, J. Gajewska, Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1, Wyd. Gaja, Zielona Góra 2012.
Rodzice w przedszkolu. Organizacja spotkań. Wskazówki do prowadzenia rozmów. Scenariusze zabaw i uroczystości, Raabe, Warszawa 2012.
E. Madejski, J. Węglarz, Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów, O.W. Impuls, Kraków 2013.
P.W. Parczewski, Nauczycielskie systemy oceniania. Trafność oceniania na lekcjach języka angielskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
R. Sprawka, Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz-s s-ś sz-ś. Scenariusze zajęć, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.
B. Stryczniewicz, Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum, Nowik, Opole 2012.
Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, Wyd. Universitas, Kraków 2012.
M. Nodzyńska, Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii, Wyd. UP,
Kraków 2012.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
M. Magda-Adamowicz, Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
D. Apanel (red.), Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Perspektywa historyczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
M. Kleszcz, M. Łączyk, Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji, O.W. Impuls, Kraków 2013.
D. Wiśniewski, Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
A. Wawrzczak-Gazda, Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
J. Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
M. Kowalik-Olubińska (red.), Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
E. Bielicki, M. Ciosek (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013.
M. Bogdanowicz, W co się bawić z dziećmi?, CD – 3, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.
M. Szostak, A. Dadacz, Worek z zabawami. Propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wyd. Harmonia,
Problemy wychowawcze w przedszkolu. Dziecko uzdolnione. Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość psychoruchowa. Zachowania agresywne, Raabe, Warszawa 2012.
Zabawy ruchowe w rozwoju psychomotorycznym, Raabe, Warszawa 2012.
W. Żaba-Żabińska, Owocna edukacja Wspomaganie rozwoju mowy i emocji Zabawy i ćwiczenia, Wyd. MAC Edukacja, Kielce 2012.
E. Czerwińska-Klemke, Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu, Raabe, Warszawa 2012.
Moje pierwsze słówka + Moje słówka i zwroty (dwa kursy mulimedialne), SuperMemo World Sp. z o.o., 2012.

 

Pedagogika specjalna
J. Kielin, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, GWP, Gdańsk 2012.
M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak (red.), Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
T. Serafin, Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny, O.W. Impuls, Kraków 2012.
M. Kuleczka-Raszewska, D. Markowska, Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.
P. Majewicz, A. Mikrut (red.), Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Wyd. UP, Kraków 2012.

 

Opracowała: Dorota Szumna

Czytany 11985 razy
Dorota Szumna

dr Dorota Szumna jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim Centrum Edukacji nauczycieli w rzeszowie oraz adiunktem UR

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie