CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Rocznik 2013 – wykaz opublikowanych tekstów Wyróżniony

W kręgu nowych idei
Antoni Zając, Polska edukacja: rozwoju – stagnacji – czy regresu? (KE nr 1, s. 3–21)
Dymara Bronisława, Uczenie się wzajemne – szansa czy utopia? (KE nr 2, s. 3–13)
Antoni Zając, Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku (KE nr 2, s. 14–27)
Dorota Szumna, Szkoła jako przestrzeń uczenia się (KE nr 2, s. 28–41)
Zofia Okraj, Twórcza dyskusja w dydaktyce: istota, metodyka, inspiracje (KE nr 2, s. 42–53)
Marzena Żylińska, Uczenie się jako proces konstruowania wiedzy (KE nr 4, s. 3–13)
Antoni Zając, Cywilizacja informacyjna na język kultury, wiedzy i edukacji przetworzona (KE nr 4, s. 14–26)

 

Z warsztatu badawczego. Innowacje
Aneta Lew-Koralewicz, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – perspektywa edukacyjna (KE nr 1, s. 22–35)
Stanisław Korczyński, Źródła nauczycielskiego stresu oraz objawy i przyczyny wypalenia zawodowego (KE nr 1, s. 36–47)
Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz, Nauczyciele i uczniowie: różne spojrzenia na dyscyplinę w szkole (KE nr 1, s. 48–61)
Bogusław Kleszczyński, Gry na lekcji historii i zajęciach pozalekcyjnych (KE nr 2, s. 54–65)
Wojciech Sieroń, Gry planszowe w edukacji (KE nr 2, s. 66–71)
Maciej Karasiński, Szachy jako metoda nauczania i wychowania – metoda rozniecania umysłu i pobudzania wewnętrznej motywacji (KE nr 2, s. 72–77)
Urszula Szymańska-Kujawa, Tablica pamiątkowe jako nośniki pamięci historycznej w nauczaniu historii (KE nr 2, s. 78–84).
Robert Jóźwik, Tablica interaktywna a aktywność uczniów na lekcji (KE nr 2, s. 85–92)
Stanisław Korczyński, Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn (KE nr 3, s. 29–45)
Ryszard Kalamarz, Postawy uczniów gimnazjum wobec ludzi starszych i starości (KE nr 3, s. 46–52)
Natalia Grabska, Magdalena Szubielska, Rozumienie tekstu kultury przez gimnazjalistów – raport z badań (KE nr 4, s. 27–38).
Robert Słabczyński, O funkcji elementów potocznych w języku nauczycieli (KE nr 4, s. 39–52).
Paweł Spyra, Kulturotwórczy, literacki i językowy aspekt Biblii w dydaktyce polonistycznej IV etapu edukacyjnego (KE nr 4, s. 53–62).
Elżbieta Mazur, „Zwrot kulturowy” w szkolnej metodyce. Kochankowie z ulicy Kamiennej Agnieszki Osieckiej – próba interpretacji (KE nr 4, s. 63–72).
Michał Maciaszek, Komunikatory internetowe w nauczaniu języka polskiego – między teorią a praktyką (KE nr 4, s. 73–80).

 

Kształcenie zawodowe
Adam Tomaszewski, Trudne początki reformy kształcenia zawodowego (KE nr 3, s. 3–6)
Jan Benesz, Reforma kształcenia zawodowego – nadzieje i wątpliwości (KE nr 3, s. 7–12)
Franciszek Ruchała, Sekwencyjna diagnoza wyników kształcenia (KE nr 3, s. 13–28)

 

Dyskusje
Beata Maciejewska, Nauczyciel z sercem (KE nr 1, s. 102–107)
Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz, Co dyrektorzy szkół wiedzą o motywacji? (KE nr 3, s. 53–58)
Agnieszka Pajęcka, Kazimierz Chłędowski – awangarda pozytywizmu (KE nr 4, s. 86–96).

 

PCEN i otoczenie
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu (KE nr 1, s. 74–75)
Promocja zdrowia w szkołach (KE nr 1, s. 76–78)
Jesteśmy w stanie kształcić specjalistów „rozchwytywanych” na europejskim rynku pracy. Rozmowa z Adamem Tomaszewskim, Dyrektorem ZSTiO w Jaroslawiu (KE nr 2, s. 93–98)
Kostiumy moich myśli – XVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (KE nr 2, s. 99–105)
Rozmowa z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, Tadeuszem Bajdą (KE nr 3, s. 71–73)
Rozmowa z mgr Krystyną Wróblewską, Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nt. porozumienia PCEN w Rzeszowie i PWSZ w Tarnobrzegu (KE nr 4, s. 97–107).
Konferencja Neurodydaktyka w szkolnej ławce (KE nr 4, s. 107–109).

 

Portrety
Wspomnienie o Wielkiej Nauczycielce (Bronisława Dymara) (KE nr 1, s. 62–73)

 

Wywiad
Piotr Marciszuk, Książka czy twardy dysk (KE nr 4, s. 81 – 85)

 

Okolice sztuki
Andrzej Kantecki, Chopin – portret w miniaturze (KE nr 1, s. 79–96)
Nasi nauczyciele piszą, Ryszard Mścisz (KE nr 1, s. 97–98)
Nasi uczniowie piszą, Moniak Korzeń (KE nr 1, s. 99–101)
Nasi nauczyciele piszą, Anna Oliwińska-Wacko (KE nr 3, s. 74–76)
Andrzej Kantecki, „No brylant, no istny cud” (KE nr 3, s. 77–94)

 

Recenzje
Beata Szluz: Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany
w pracy socjalnej i terapii (KE nr 1, s. 108–111)
Mariusz Kalandyk: Anna Janus-Sitarz (red.), Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej (KE nr 1, s. 112–119)
Monika Łagowska: Andrzej Garbarz, Beata Szluz, Magda Urbańska, Wiesława Walc (red.), Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka (KE nr 2, s. 106–113)
Paweł Spyra: Romuald Marek Jabłoński, Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej (KE nr 2, s. 114–121)
Beata Skwarek: Anna Komadowska, Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania (KE nr 3, s. 95–96)
Edyta Szemlet: Christian Rittelmeyer, Dzieciństwo w opresji. Pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa (KE nr 3, s. 108–110)
Mariusz Kalandyk: Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz (red.), Doświadczenie lektury. Między kultura literacką a dydaktyką literatury (KE nr 3, s. 97–107)
Mariusz Kalandyk: Marzena Żylińska. Neurodydaktyka. Nauczanie – uczenie się przyjazne mózgowi (KE nr 4, s. 110 – 116)
Dorota Szumna: Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci (KE nr 4, s. 117 – 124)

 

Sprawozdania
Janusz Kujawa, Wielka wojna na Podkarpaciu (KE nr 1, s. 123–125)
Antoni Zając, Edukacja na planszy – nowoczesne gry planszowe (KE nr 1, s. 126–129)
Licealny teatr muzyczny (KE nr 2, s. 125–127)
Konferencja „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych” (KE nr 2, s. 128–129)
Nadzieja polskiej elektroniki w Jarosławiu (KE nr 3, s. 115–120)
Janusz Kujawa, Akademia Historii Najnowszej w Centrum Dziedzictwa Szkła (KE nr 3, s. 121–123)
Jolanta Lenart, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Sprawozdanie z V Zjazdu Pedagogów Społecznych (KE nr 4,
s. 125 – 132)
Poznaniacy uczą jak… Finowie (KE nr 4, s. 133 – 134)

 

Felietony
Mariusz Kalandyk, Dyliżans edukacyjny (KE nr 1, s. 130–132)
Mariusz Kalandyk, Powtórna zdrada klerków? (KE nr 2, s. 130–132)
Mariusz Kalandyk, Oskoma (KE nr 3, s. 124–125)
Mariusz Kalandyk, Ja: konserwatywny liberalno-katolicki genderysta (KE nr 4, s. 135 – 136)

Czytany 25089 razy