CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Rocznik 2013 – wykaz opublikowanych tekstów Wyróżniony

W kręgu nowych ideiAntoni Zając, Polska edukacja: rozwoju – stagnacji – czy regresu? (KE nr 1, s. 3–21)Dymara Bronisława, Uczenie się wzajemne – szansa czy utopia? (KE nr 2, s. 3–13)Antoni Zając, Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku (KE nr 2, s. 14–27)Dorota Szumna, Szkoła jako przestrzeń uczenia się (KE nr 2, s. 28–41)Zofia Okraj, Twórcza dyskusja w dydaktyce: istota, metodyka, inspiracje (KE nr 2, s. 42–53)Marzena Żylińska, Uczenie się jako proces konstruowania wiedzy (KE nr 4, s. 3–13)Antoni Zając, Cywilizacja informacyjna na język kultury, wiedzy i edukacji przetworzona (KE nr 4, s. 14–26)

 

Z warsztatu badawczego. InnowacjeAneta Lew-Koralewicz, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – perspektywa edukacyjna (KE nr 1, s. 22–35)Stanisław Korczyński, Źródła nauczycielskiego stresu oraz objawy i przyczyny wypalenia zawodowego (KE nr 1, s. 36–47)Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz, Nauczyciele i uczniowie: różne spojrzenia na dyscyplinę w szkole (KE nr 1, s. 48–61)Bogusław Kleszczyński, Gry na lekcji historii i zajęciach pozalekcyjnych (KE nr 2, s. 54–65)Wojciech Sieroń, Gry planszowe w edukacji (KE nr 2, s. 66–71)Maciej Karasiński, Szachy jako metoda nauczania i wychowania – metoda rozniecania umysłu i pobudzania wewnętrznej motywacji (KE nr 2, s. 72–77)Urszula Szymańska-Kujawa, Tablica pamiątkowe jako nośniki pamięci historycznej w nauczaniu historii (KE nr 2, s. 78–84).Robert Jóźwik, Tablica interaktywna a aktywność uczniów na lekcji (KE nr 2, s. 85–92)Stanisław Korczyński, Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn (KE nr 3, s. 29–45)Ryszard Kalamarz, Postawy uczniów gimnazjum wobec ludzi starszych i starości (KE nr 3, s. 46–52)Natalia Grabska, Magdalena Szubielska, Rozumienie tekstu kultury przez gimnazjalistów – raport z badań (KE nr 4, s. 27–38).Robert Słabczyński, O funkcji elementów potocznych w języku nauczycieli (KE nr 4, s. 39–52).Paweł Spyra, Kulturotwórczy, literacki i językowy aspekt Biblii w dydaktyce polonistycznej IV etapu edukacyjnego (KE nr 4, s. 53–62).Elżbieta Mazur, „Zwrot kulturowy” w szkolnej metodyce. Kochankowie z ulicy Kamiennej Agnieszki Osieckiej – próba interpretacji (KE nr 4, s. 63–72).Michał Maciaszek, Komunikatory internetowe w nauczaniu języka polskiego – między teorią a praktyką (KE nr 4, s. 73–80).

 

Kształcenie zawodoweAdam Tomaszewski, Trudne początki reformy kształcenia zawodowego (KE nr 3, s. 3–6)Jan Benesz, Reforma kształcenia zawodowego – nadzieje i wątpliwości (KE nr 3, s. 7–12)Franciszek Ruchała, Sekwencyjna diagnoza wyników kształcenia (KE nr 3, s. 13–28)

 

Dyskusje Beata Maciejewska, Nauczyciel z sercem (KE nr 1, s. 102–107) Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz, Co dyrektorzy szkół wiedzą o motywacji? (KE nr 3, s. 53–58)Agnieszka Pajęcka, Kazimierz Chłędowski – awangarda pozytywizmu (KE nr 4, s. 86–96).

 

PCEN i otoczenieMiędzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu (KE nr 1, s. 74–75)Promocja zdrowia w szkołach (KE nr 1, s. 76–78)Jesteśmy w stanie kształcić specjalistów „rozchwytywanych” na europejskim rynku pracy. Rozmowa z Adamem Tomaszewskim, Dyrektorem ZSTiO w Jaroslawiu (KE nr 2, s. 93–98)Kostiumy moich myśli – XVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (KE nr 2, s. 99–105)Rozmowa z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, Tadeuszem Bajdą (KE nr 3, s. 71–73)Rozmowa z mgr Krystyną Wróblewską, Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nt. porozumienia PCEN w Rzeszowie i PWSZ w Tarnobrzegu (KE nr 4, s. 97–107).Konferencja Neurodydaktyka w szkolnej ławce (KE nr 4, s. 107–109).

 

Portrety Wspomnienie o Wielkiej Nauczycielce (Bronisława Dymara) (KE nr 1, s. 62–73)

 

WywiadPiotr Marciszuk, Książka czy twardy dysk (KE nr 4, s. 81 – 85)

 

Okolice sztuki Andrzej Kantecki, Chopin – portret w miniaturze (KE nr 1, s. 79–96)Nasi nauczyciele piszą, Ryszard Mścisz (KE nr 1, s. 97–98)Nasi uczniowie piszą, Moniak Korzeń (KE nr 1, s. 99–101)Nasi nauczyciele piszą, Anna Oliwińska-Wacko (KE nr 3, s. 74–76)Andrzej Kantecki, „No brylant, no istny cud” (KE nr 3, s. 77–94)

 

Recenzje Beata Szluz: Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii (KE nr 1, s. 108–111)Mariusz Kalandyk: Anna Janus-Sitarz (red.), Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej (KE nr 1, s. 112–119)Monika Łagowska: Andrzej Garbarz, Beata Szluz, Magda Urbańska, Wiesława Walc (red.), Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka (KE nr 2, s. 106–113)Paweł Spyra: Romuald Marek Jabłoński, Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej (KE nr 2, s. 114–121)Beata Skwarek: Anna Komadowska, Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania (KE nr 3, s. 95–96)Edyta Szemlet: Christian Rittelmeyer, Dzieciństwo w opresji. Pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa (KE nr 3, s. 108–110)Mariusz Kalandyk: Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz (red.), Doświadczenie lektury. Między kultura literacką a dydaktyką literatury (KE nr 3, s. 97–107)Mariusz Kalandyk: Marzena Żylińska. Neurodydaktyka. Nauczanie – uczenie się przyjazne mózgowi (KE nr 4, s. 110 – 116)Dorota Szumna: Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci (KE nr 4, s. 117 – 124)

 

Sprawozdania Janusz Kujawa, Wielka wojna na Podkarpaciu (KE nr 1, s. 123–125)Antoni Zając, Edukacja na planszy – nowoczesne gry planszowe (KE nr 1, s. 126–129)Licealny teatr muzyczny (KE nr 2, s. 125–127)Konferencja „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych” (KE nr 2, s. 128–129)Nadzieja polskiej elektroniki w Jarosławiu (KE nr 3, s. 115–120)Janusz Kujawa, Akademia Historii Najnowszej w Centrum Dziedzictwa Szkła (KE nr 3, s. 121–123) Jolanta Lenart, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Sprawozdanie z V Zjazdu Pedagogów Społecznych (KE nr 4, s. 125 – 132)Poznaniacy uczą jak… Finowie (KE nr 4, s. 133 – 134)

 

FelietonyMariusz Kalandyk, Dyliżans edukacyjny (KE nr 1, s. 130–132)Mariusz Kalandyk, Powtórna zdrada klerków? (KE nr 2, s. 130–132)Mariusz Kalandyk, Oskoma (KE nr 3, s. 124–125)Mariusz Kalandyk, Ja: konserwatywny liberalno-katolicki genderysta (KE nr 4, s. 135 – 136)

Czytany 24218 razy