CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie Wyróżniony

W skład Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie, położonego przy ulicy Beskidzkiej 5, wchodzą: Przedszkole Publiczne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 13. Początki szkoły sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX w. Jej budowę w miejscowości Zwięczyca rozpoczęto w 1893 r. W latach trzydziestych XX w. szkoła została wybudowana na nowo, a na początku lat sześćdziesiątych powiększona o drugie piętro. W 1995 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 1 stycznia 2008 r. w wyniku przeprowadzonych zmian administracyjnych sołectwo Zwięczyca znalazło się w granicach miasta Rzeszowa. Dotychczasowy Zespół Szkół w Zwięczycy przemianowano na Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie. Funkcję dyrektora placówki od września 2007 r. sprawuje mgr Piotr Kłęk.
W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów. Do swojej dyspozycji dzieci mają różnorodny sprzęt specjalistyczny, przestronną salę ruchu, a także bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Atutami całego ZS nr 5 są: wysoki poziom nauczania, bogata oferta zajęć dodatkowych, ukierunkowane działania, wspierające fizyczny, intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów, indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, dobra współpraca z rodzicami. Budynek szkoły tworzą estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (także w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory), hala sportowa, siłownia, świetlica, sklepik, stołówka oraz biblioteka, gdzie funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Każdy uczeń ma do dyspozycji własną szafkę ubraniowo-skrytkową. Placówka oferuje ponad 50 stanowisk komputerowych, zdalne miejsce pracy w sieci Web, uczniowie posiadają indywidualne konta dostępu oraz miejsce na dysku chronione hasłem, nauczyciele – skrzynki pocztowe w domenie szkolnej.
Nauczyciele i uczniowie ZS nr 5 są organizatorami wielu imprez mających na celu integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej. Co roku odbywają się m.in.: wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Piknik Rodzinny, Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego. Wszystkim przedsięwzięciom z roku na rok towarzyszy coraz większa liczba osób. W ZS nr 5 aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych, m.in. w zbiórce funduszy oraz darów rzeczowych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W szkole działają także liczne organizacje: Szkolne Koło PTTK, LOP, Caritas, Klub Absolwenta oraz koła zainteresowań (sportowe, teatralne, plastyczne, chór szkolny), w których każdy uczeń może odnaleźć odpowiadającą mu formę aktywności. Wydawana jest także gazetka szkolna „Pinezka”.
Szkoła ceni i rozwija wartości patriotyczne. 18 września 2001 r. na frontowej ścianie budynku umieszczono tablicę poświęconą pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Zwięczycy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944. Co roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście obchodzą rocznicę pacyfikacji Zwięczycy. W wydarzeniu tym biorą udział przedstawiciele władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz mieszkańcy osiedla.
Uczniowie szkoły zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach przedmiotowych, uzyskują wysokie wyniki podczas zawodów sportowych. Sukcesy te są możliwe dzięki indywidualnemu traktowaniu wychowanków, pracy z uczniami zdolnymi, prowadzonej przez kompetentnych, rzetelnych i życzliwych pedagogów.
Szkoła posiada certyfikaty „Szkoły z klasą”,  „Szkoły promującej zdrowie” „Szkoły dbającej o środowisko naszej małej ojczyzny”, „Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Obecnie klasy pierwsze szkoły podstawowej realizują ogólnopolski program „Mały Mistrz”.
ZS nr 5 nieustannie pracuje nad swoim wizerunkiem, rozwija pasje i uzdolnienia uczniów, wzmacnia ich motywację do rozwoju, wspiera uczniów w odnajdywaniu własnej drogi ku dorosłości, stawia na aktywne i twórcze zdobywanie wiedzy, stałe doskonalenie umiejętności i poczucie bezpieczeństwa. Procentuje to nie tylko konkretnymi sukcesami, ale także silną więzią uczniów ze szkołą, którzy chętnie odwiedzają ją już jako absolwenci.

Czytany 9598 razy
Więcej w tej kategorii: « Zadane