CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Ewa Radanowicz, Inna szkoła?! Nie musi być tak, jak zawsze było

W dzisiejszych czasach szkole nie jest łatwo sprostać wymaganiom społeczeństwa; nie są one już ani oczywiste, ani niezmienne. Chociaż coraz trudniej sprecyzować, jakich absolwentów szkoła ma kształcić w dynamicznie zmieniającym się świecie, jej rola powinna być odpowiednio dostosowywana i podążać za ideą optymalnego przygotowania dorosłych do przyszłości i teraźniejszości. Dlatego warto, a nawet należy, na wszystkich poziomach edukacji dokonywać weryfikacji, czy to, co dziś szkoła oferuje dzieciom, jest wciąż aktualne, czy też może priorytety oferty szkolnej powinny zostać zastąpione przez cele bardziej adekwatne do naszej wiedzy (i obszarów niewiedzy) na temat wymagań przyszłości.

Czytany 252 razy