CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Sławomira Pusz, Wycieczki dydaktycznowychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej

Wycieczka jest jedną z form pracy pozaszkolnej. Najistotniejszy spośród wielu celów, jakie przypisywane są wycieczkom dydaktycznym dotyczy bezpośredniego poznania przez uczniów środowiska przyrodniczego, technicznego, społecznego i kulturowego, zjawisk i procesów występujących w rzeczywistym świecie i możliwych do zaobserwowania w naturalnych warunkach. Wycieczka jest integralnie związana z pracą lekcyjną i szczególnie w klasach edukacji wczesnoszkolnej powinna być często stosowana jako jej uzupełnienie. Odbywa się w czasie przewidzianym na zajęcia edukacyjne i daje nauczycielowi wiele możliwości integrowania różnych zagadnień, jak i kompetencji uczniów.

Czytany 257 razy