CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Wioletta Poturała, Diagnoza współczesnego świata i mroczna wizja przyszłości przepowiedziana u progu XX wieku w opowiadaniu E.M. Forstera Maszyna staje

Otaczający nas świat nowych technologii prowokuje pytania o rolę człowieka i jego władzę nad wynalazkami, które stwarza. Doniesienia o rozwoju tzw. sztucznej inteligencji dodatkowo pogłębiają lęki wynikające z obaw o utratę autonomicznej egzystencji człowieka. Niepokoje te znajdują swe odzwierciedlenie w sztuce, w tym zwłaszcza w literaturze i w filmie, które prognozują problemy mające stać się wyzwaniem dla homo sapiens już w niedalekiej przyszłości. Może warto więc pochylić się nad tymi zagadnieniami na lekcjach języka polskiego, mając na uwadze fakt, że naszym uczniom – w końcu cyfrowym tubylcom – już w niedalekiej przyszłości bliskie będą dylematy wynikające z relacji człowiek – maszyna.

Czytany 294 razy