CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Sławomir Wnęk, Drobiazgi zamknięte w szafach i szufladach Zygmunta Mycielskiego (1907-1987): kompozytora, krytyka muzycznego i pisarza

Zygmunt Mycielski mieszkał w Warszawie przy ulicy Rutkowskiego 10 m. 31, obecnie Chmielna. To był jego ostatni adres. Stamtąd, w zeszłym roku, Andrzej Szypuła, prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, przywiózł i zdeponował w odnowionej niedawno oficynie należącej do Mycielskich w latach 1867–1944 fragmenty biblioteki kompozytora i nieco luźnych papierów zapakowanych do kilku worków. W ten symboliczny sposób powróciły do Wiśniowej niektóre przedmioty codziennego użytku Mycielskiego z górą 30 lat po śmierci kompozytora pochowanego w krypcie rodowej z początku XX wieku. W ostatnim tomie Dzienników Mycielskiego znajdziemy liczne odwołania do rodzinnej Wiśniowej, także w kontekście upływających lat.

Czytany 273 razy