CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 106-107

ROK ROCZNIC

Paweł Piotrowski, Futurologia i pedagogika – o możliwych inspiracjach dla Paweł Piotrowski [PDF 623 KB] Bibliografia. P. Piotrowski [PDF 167 KB]

Małgorzata Wilgucka, Non-stop-show, czyli szaleństwo cywilizacji bez złudzeń. O twórczości Tadeusza Różewicza w stulecie urodzin poety [PDF 353 KB]

Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Janusz Mariański, Wychowanie moralne w rodzinie w narracji socjologicznej [PDF 657 KB] Bibliografia. J. Marianski [PDF 123 KB]

Grażyna Ekiert, Znaczenie zabawy w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym [PDF 482 KB] Bibliografia, G. Ekiert [PDF 166 KB]

FAKULTET METODYCZNY

Małgorzata Ziaja, Blog internetowy jako narzędzie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej [PDF 675 KB]

Aleksandra Kozłowska, Autonomia w szkole – między wolnością a odpowiedzialnością [PDF 817 KB]

Adam Kozubal, Krzysztof Warchoł, Marian Rzepko, Paweł Ostrowski, Radość na starość – edukacja na lekcjach wychowania fizycznego [PDF 443 KB]

PCEN I OTOCZENIE

II Kongres Edukacyjny IT i Szachy [PDF 482 KB]

Podkarpacka Konferencja Regionalna Nauczycieli Matematyki „Matematyka. Spotkajmy się!” [PDF 710 KB]

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. To już 60 lat tradycji… [PDF 1,66 MB]

PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk, Kilka uwag na temat korespondencji Zygmunta Mycielskiego zdeponowanej w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej nad Wisłokiem [PDF 651 KB]

OKOLICE SZTUKI

Małgorzata Wielek, Wciąga mnie NIC / zmyślony monolog P.Ł. [PDF 386 KB]

NASI UCZNIOWIE PISZĄ

Katarzyna Kiebała, Doświadczenie epidemii koronawirusa z perspektywy języka

RECENZJE

Małgorzata Wilgucka, Vita nuova „Boskiej komedii” Dantego Alighieri (1321–2021) [PDF 493 KB]

Urszula Szymańska-Kujawa, Nowy wybór źródeł do nauczania historii 1914–1918 [PDF 503 KB] 

Nowości wydawnicze [PDF 352 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Matrix, czyli rozliczne skutki naszego tutaj istnienia [PDF 320 KB]

Czytany 506 razy