CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

środa, 23 lipiec 2014 11:40

Nowości wydawnicze Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
E. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Murzyn, Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2013.
W. Żłobicki (red.), Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Tom 1., O.W. Impuls, Kraków 2013.
I. Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wyd. UMK, Toruń 2014.
A. Szerląg, Wielokulturowość, międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Wyd. Atut, Wrocław 2013.
R. Nowakowska-Siuta, Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, O.W. Impuls, Kraków 2014.
J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, W.A. „Żak”, Warszawa 2013.
S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek, Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Uniewska, O jakości pracy szkoły, Wyd. UMK, Toruń 2013.
Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolu z płytą CD (za wzorami dokumentów), Wyd. Raabe, Warszawa 2013.
M. Celuch, W. Pakulniewicz, Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.
K. Giruć, BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.
A. Zienkiewicz, Rachunkowość w oświacie. Wskazówki, jak poprawnie prowadzić księgowość i zarządzać finansami w placówce oświatowej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.

 

Dydaktyka i metodyka
J. Gosik, Rozwój mowy i języka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
J. Gosik, Rozwój mowy i języka. Karty do samodzielnej pracy w domu, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
K. Sosin-Pospiszyl, Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
K. Sosin-Pospiszyl, Matematyka. Karty do samodzielnej pracy w domu, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
A. Tanajewska, D. Kołodziejska, I. Kiełpińska, Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
D. Emiluta-Rozya, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Wyd. APS, Warszawa 2013.
K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński, Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Pilch (red.), Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Kucharska-Babula, Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
M. Krupa, K. Krupa, Szachy. Królestwo geniuszu i fantazji, Wyd. Atut, Wrocław 2013.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
J. Michalski, Rzecz o takcie nauczyciela, Wyd. APS, Warszawa 2013.
Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, O.W. Impuls, Kraków 2013.
A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
B. Hoffmann, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Paszkiewicz, Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
J. Danilewska, O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Muchacki, Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie, Kraków 2013.
A. Paszkiewicz, M. Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
W. Segiet, O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Wyd. UAM, Poznań 2013.
G. Charmet, Podręcznik dla nastolatków i ich rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2013.
P. Schuhler, M. Vogelgesang, Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i Internetu, Wyd. WAM, Kraków 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
H. Krauze-Sikorska (red.), Świat małego dziecka, t. 2, Wyd. UAM, Poznań 2013.
K. Zielińska, B. Krysiak, Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania, Wyd. Raabe. Warszawa 2013.
K. Zielińska, B. Krysiak, Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego, Wyd. Raabe. Warszawa 2013.
D. Szubstarska, B. Bednarska, Świat opowiadany. Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Filar, A. Jurkiewicz, M. Barańska, Podróż malowana piosenką. Ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków (z płytą CD), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
E. Szwajkowska, W. Szwajkowski, Piosenkowe zabawy dla dzieci, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
J. Kucharska, Piosenki dla dzieci na różne okazje (z płytą CD), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Grochowska, Widzę cię słyszę cię. Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
W. Hajnicz, A. Konieczna, Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013.
D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wyd. Helion, Gliwice 2014.

 

Pedagogika specjalna
B. Marcinkowska, Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy, Wyd. APS, Warszawa 2013.
K. Bieńkowska, Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym słuchem, Wyd. APS, Warszawa 2013.
A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń, ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, O.W. Impuls, Kraków 2014.


Opracowała: Dorota Szumna

Czytany 10553 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 lipiec 2014 11:42

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najpopularniejsze

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie