CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 72

I Jesienny Rajd Pieszy „ZŁOTY BESKID” Folusz 2014 Wyróżniony

Organizując nasz pierwszy jesienny rajd pod nazwą „Złoty Beskid”, kierowaliśmy się ideą popularyzacji szlaków turystycznych w naszym regionie. Chcielibyśmy za pomocą turystyki kwalifikowanej zaprezentować walory turystyczne i krajoznawcze Beskidu Niskiego.

To najniższa partia Beskidów Zachodnich rozciągająca się od Przełęczy Tylickiej po Przełęcz Łupkowską; północną granicę stanowi nizina Dołów Jasielsko-Sanockich, a na południu wyznacza ją wododział Karpat, przebiegający granicą państwową ze Słowacją. Ten niewielki skrawek ziemi jest tak zróżnicowany, że jego urodę można odkrywać za każdym razem na nowo. Ciekawe widokowo masywy i szczyty górskie, mikroregiony niedotknięte współczesnością, ślady kultury łemkowskiej – wszystko to możemy podziwiać na trasach pieszych i rowerowych.
Tę imprezę turystyczną kierujemy do młodzieży szkolnej, aby poznawała swoją „małą ojczyznę” i wędrując po tym pięknym regionie, poprzez bliski kontakt z przyrodą, kształtowała postawy proekologiczne.
CELE RAJDU
Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez wędrowanie po atrakcyjnych szlakach Beskidu Niskiego.
Aktywny wypoczynek.
Poznawanie kultury mieszkańców Beskidu Niskiego.
Podziwianie osobliwości przyrodniczych  terenu.
Integracja młodzieży – dzielenie się doświadczeniami.
ORGANIZATORZY
Klub regionalistów – sieć współpracy przy PCEN Krosno – Urszula Kujawa
Jasielski Oddział PTTK – prezes Józef Kaczor
Szkolne Koło Turystyczno-Regionalne „Ignasie” – opiekun Teresa  Furmanek-Wnęk
Komandor rajdu – Tadeusz Wójcik
Jedyną i prawdziwą formą własności, która nam odjęta być nie może, jest miłość do tej ziemi – do kraju wolnego
Stefan Żeromski
Tylko poznawszy swój kraj można gorąco go ukochać i owocnie dla niego pracować. Propagujemy tę ideę wśród młodzieży poprzez organizację wędrówek w swoim regionie. Uczestnicy rajdów odnajdują liczne ślady przeszłości, rozwijają zainteresowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. Bezpośredni kontakt z przyrodą inspiruje ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Turystyka piesza to forma rekreacji dostępna dla każdego, a imprezy organizowane w ramach edukacji regionalnej łączą wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa z upowszechnianiem wiedzy o tradycji i historii regionu, ludziach i zabytkach kultury materialnej i duchowej. Umacnia to w młodych ludziach poczucie tożsamości narodowej i kształtuje postawy patriotyczne. Docenili to nasi wychowankowie i towarzyszący im rodzice.
Uczestnicy rajdu odwiedzili sanktuarium saletyńskie w Dębowcu, a kolejnym przystankiem było Muzeum Narciarstwa w Cieklinie. Obchody 100 rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny uczciliśmy wizytą na cmentarzach w Cieklinie i Woli Cieklińskiej. Ostatnim wyzwaniem dla wędrowców było przejście czarnym szlakiem przez Diabli Kamień i wodospad do centrum Folusza. Na wytrwałych rajdowiczów czekała ciepła strawa i nagrody za zaangażowanie w popularyzację krajoznawstwa oraz regionalnej turystyki pieszej.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rajdu serdecznie dziękuję za współpracę.

 

 

Opracowała:
Teresa Furmanek-Wnęk

Czytany 23509 razy

Najpopularniejsze