CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

środa, 24 czerwiec 2015 07:45

Nowości wydawnicze Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Cykliczny przegląd nowości wydawniczych

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna, O.W. Impuls, Kraków 2014.  
T. Huk, Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków 2014.
Przewrót kopernikański. Oddolnie zmieniamy polską edukację, „Wolność i Solidarność” nr 53, Gdańsk 2014.
M. Wróblewski, Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne, UMK, Toruń 2014.
R. Bery, K. Klimkowskiej, A. Dudak, Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, UMCS, Lublin 2014.
G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.), Jakość edukacji. Wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2012-2013, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Pawlikowska, K. Woźniczko, M. Łyszczarz, P. Walczak, W. Lachiewicz, Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
P. Ciszewski, Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

 

Dydaktyka
J.P. Sawiński, Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
A. Tanajewska, R. Naprawa, J. Stawska, Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
J. Thompson, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, W.N. PWN, Warszawa 2013.
A. Janus-Sitarz, E, Nowak, Szkolna polonistyka zanurzona w języku, Wyd. Universitas, Kraków 2104.
A. Włodarczyk, Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm, humanizm, dydaktyka, Wyd. UJ, Kraków 2104.
J. Pasterska,  M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń, Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, Wyd. UR, Rzeszów 2014.
K. Witerska, Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M.J. Szymański, J.M. Łukasik, I. Nowosad (red.),  Codzienność szkoły – nauczyciel, O.W. Impuls, Kraków 2014.
E. Bochno, M.J. Szymański, I. Nowosad (red.), Codzienność szkoły – uczeń, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Gajdzica, Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
S. Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
B. Przybylski, Zaangażowania polityczne młodzieży, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
D. Waloszek, Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, W.A. Żak, Warszawa 2014.
M. Magda-Adamowicz, A. Olczak, Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, tom 1, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
J. Karbowniczek (red.), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2014.
M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, M. Nyczaj-Drąg (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, tom 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
B. Oelszlaeger-Kosturek, Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wyd. UŚ, Katowice 2013.
E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, N.M. Ruman (red.), Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
L.A. Reddy, Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Interwencje przez zabawę, W.N. PWN, Warszawa 2014.
G.J. DuPaul, L. Kern, Małe dzieci z ADHD, W.N. PWN, Warszawa 2014.
A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Program do diagnozy
i obserwacji dzieci przedszkolnych, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.

 

Pedagogika specjalna
E. Dyduch, A. Mikrut, J. Zielińska (red.), Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej, Wyd. UP, Kraków 2014.
L. Ploch, Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
Pewny start. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, W.S. PWN, Warszawa 2014.
R. Grocki, Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
D. Wolska (red.), Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, Wyd. UP, Kraków 2104.
A. Tanajewska, R. Naprawa, Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
J. Święcicka, Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, O.W. Impuls, Kraków 2014.


 


Opracowała: Dorota Szumna

Czytany 7070 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 marzec 2017 13:08
Dorota Szumna

dr Dorota Szumna jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim Centrum Edukacji nauczycieli w rzeszowie oraz adiunktem UR

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najpopularniejsze

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie