CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 77

Kwartalnik Edukacyjny nr 77

czytaj-onlinepobierz-pdf

W KRĘGU NOWYCH IDEI

 

Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk, Nauczanie jako tworzenie warunków do aktywnego uczenia się - cz. 1

 

Z WARSZTATU BADAWCZEGO, INNOWACJE

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Nauczyciele gimnazjum o sobiei swoim zawodzieZofia Okraj, Nauczyciel – moderator twórczych dyskusji: zadania, cechy i zachowaniaAgnieszka Polanowska, Prezentacja kompetencji nauczyciela różnych szczebli kształcenia w świetle badań empirycznych i analizy porównawczejPatrycja Wdowiak, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela oraz specyfikaklimatu językowego zajęć w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnejDiana Turek, Kształtowanie kreatywności w szkole – szanse i bariery jej rozwoju

 

PCEN I OTOCZENIE

Konferencja - Dobre praktyki nauczania przedsiębiorczościNasi nauczyciele piszą, Andrzej TopczyjNauczyciel Roku

 

PORTRETY GALICYJSKIESławomir Wnęk, Andrzej Ewaryst Kuropatnicki (1734-1788), Erudyta doby stanisławowskiej

 

DYSKUSJE · POLEMIKI · RECENZJEAnna Więcław, Uniwersytety Dziecięce w Polsce i na świecie jako problem wyzerowany w pedagogicePaulina Dubiel-Zielińska, Nauczanie etyki w szkole wedle założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczycielaDorota Szumna, O aktywnym uczeniu się raz jeszczeNowości wydawnicze

 

SPRAWOZDANIA

I Jesienny Rajd Pieszy „ZŁOTY BESKID” Folusz 2014

V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

 

Mariusz Kalandyk, To lubię!, Wszystkie dzieci są

Zdolne.Twórcze.Przyszłością narodu.

Skarbem. Przecież… Są.

„Aktywne uczenie się”, „aktywny uczeń”, „aktywizowanie uczniów”, „metody aktywizujące” to określenia od lat obecne w literaturze poświęconej edukacji szkolnej. Nie wydaje się jednak, by problematyka ta miała się szybko zdezaktualizować. Choć pisze się i mówi wiele na ten temat, nauczycielom wciąż bliższy jest tradycyjny model kształcenia z nauczycielem w roli głównej, przekazującym gotowe treści do przyswojenia i słuchającymi uczniami. Nie wdając się tu w szczegółową analizę przyczyn takiego stanu rzeczy, podkreślmy nieodmienną aktualność kwestii aktywizowania uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Nie dziwi więc, że pedagodzy podejmują wciąż nowe próby zachęcania nauczycieli do zmiany praktykowanego modelu i uczynienia uczniów rzeczywistymi  współautorami działań toczących się w klasie szkolnej.

WprowadzenieOd wielu już lat dostrzegamy kryzys roli i funkcji nauczyciela we współczesnych systemach edukacyjnych. Nauczyciele pracują dziś nie tylko więcej, ale także w olbrzymim stresie i z coraz mniejszą satysfakcją. W zawód nauczyciela wpisany jest szereg czynników obciążających. Nie wszystkie one są w równej mierze znane ogółowi społeczeństwa.

Organizując nasz pierwszy jesienny rajd pod nazwą „Złoty Beskid”, kierowaliśmy się ideą popularyzacji szlaków turystycznych w naszym regionie. Chcielibyśmy za pomocą turystyki kwalifikowanej zaprezentować walory turystyczne i krajoznawcze Beskidu Niskiego.

Cykliczny przegląd nowości wydawniczych

WprowadzenieZnalezienie się w realiach współczesnego świata, wyznaczanych przez nadmiar informacji i lawinowy przyrost wiedzy, nie jest możliwe bez rozwiniętych zdolności i umiejętności poznawczych. Podstawowe umiejętności i wiedza dziś już nie wystarczą, potrzebujemy niezależnego, krytycznego myślenia i to jego rozwój winien stać się centralnym punktem działań szkoły.

Najpopularniejsze