CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Nowosci wydawnicze

środa, 24 czerwiec 2015 07:46

Nowości wydawnicze

Edukacja, pedagogika
A. Murzyn, Współczesna filozofia edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2015.
W. Kojs, K. Wójcik. E. Rostańska, Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, W.N. PWN, Warszawa 2014.
S. Kuruliszwili, Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Refleksje, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Zając, Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Wyd. UR, Rzeszów 2014.
M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, O.W. Impuls, Kraków 2015.
L. Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, T. 1 – 2, W.N. PWN, Warszawa 2014.
A. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wyd. UMK, Toruń 2014.
J. Wierzejska, Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

 

Dydaktyka
A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, W.A. „Żak”, Warszawa 2014.
I. Majewska-Opiełka, Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka, GWP, Gdańsk 2014.
P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, GWP, Gdańsk 2014.
M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
A. Małasiewicz, Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
M. Łakomski, Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
M. Jędrzejko, J.A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – badania – praktyka, W.E. „Akapit”, Toruń 2014.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.
R. Riebisch, H. Luszczynski, Diagnoza typów uczniów. Jak je szybko rozpoznać? Jak z nimi pracować? Jak osiągnąć najlepsze wyniki?, GWP, Gdańsk 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
K. Zabawa, Z historii teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wyd. WAM, Kraków 2014.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica, Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
A. Sust, Jak zostać geniuszem? Eksperymenty dla małych bystrzaków, Wyd. Jedność, Kielce 2014.
J. Lorente, O. Ripoll, Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze zabaw, Wyd. Jedność, Kielce 2014.
U. Michalski, T. Michalski, Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci, Wyd. Jedność, Kielce 2014.

 

Pedagogika specjalna
M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, GWP, Gdańsk 2014.
J. Bladowska, A. Szakiewicz, Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnościa inteletualną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S. Rogers, G. Dawson, L. Wismara, Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wyd. UJ, Kraków 2014.


 

Opracowała:
dr Dorota Szumna

środa, 24 czerwiec 2015 07:45

Nowości wydawnicze

Cykliczny przegląd nowości wydawniczych

środa, 24 czerwiec 2015 07:43

Nowości wydawnicze

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
B. Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Blamert, Edukacja jako siła, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.
W. Żłobicki (red.), Transgresje w edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
R. Nowakowska-Siuta (red.), Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, W.N. PWN, Warszawa 2015.
P.P. Grzybowski, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Lewartowicz, Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
A. Rzymełka-Frąckiewicz (red.), Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, W.E. Akapit, Toruń 2014.
A. Piasecka (red.), Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013 – 2104, Wyd. UJ, Kraków 2014.
J. Kordziński, Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
M. Celuch, Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok + płyta CD, Wyd. Oświata, Warszawa 2015.

 

Dydaktyka i metodyka
M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
E.J. Lichota, Terapia logopedyczna, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
T. Stegemann, M. Hitzeler, M. Blotevogel, Arteterapie dla dzieci i młodzieży, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
W. Karolak, Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów jak pomóc dziecku z dysleksją, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
T. Michałowska, Zagadki logiczne do utraty tchu. 9–11 lat, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2015.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
U. Gruca-Miąsik, Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty, Wyd. UR, Rzeszów 2015.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.
M. Krzemiński, Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze, W.E. Akapit, Toruń 2015.
B. Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Minczanowska, Edukacja małego dziecka. Tom 8. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2015.
Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczot, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, W.P. ZNP, Kielce 2015.
R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa 2014.
K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński, Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S.G. Blythe, Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?, W.N. PWN, Warszawa 2015.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku. Zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
M. Barańska, Odpocznijmy Ty i Ja. Słuchanki dla przedszkolaków i i najmłodszych uczniów wspomagające relaks, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
Tomasz Klaman, Gra w kolory. Zabawy z muzyką dla dzieci + CD, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.Opracowała:
Dorota Szumna

środa, 23 lipiec 2014 11:40

Nowości wydawnicze

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
E. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Murzyn, Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2013.
W. Żłobicki (red.), Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Tom 1., O.W. Impuls, Kraków 2013.
I. Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wyd. UMK, Toruń 2014.
A. Szerląg, Wielokulturowość, międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Wyd. Atut, Wrocław 2013.
R. Nowakowska-Siuta, Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, O.W. Impuls, Kraków 2014.
J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, W.A. „Żak”, Warszawa 2013.
S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek, Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Uniewska, O jakości pracy szkoły, Wyd. UMK, Toruń 2013.
Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolu z płytą CD (za wzorami dokumentów), Wyd. Raabe, Warszawa 2013.
M. Celuch, W. Pakulniewicz, Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.
K. Giruć, BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.
A. Zienkiewicz, Rachunkowość w oświacie. Wskazówki, jak poprawnie prowadzić księgowość i zarządzać finansami w placówce oświatowej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.

 

Dydaktyka i metodyka
J. Gosik, Rozwój mowy i języka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
J. Gosik, Rozwój mowy i języka. Karty do samodzielnej pracy w domu, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
K. Sosin-Pospiszyl, Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
K. Sosin-Pospiszyl, Matematyka. Karty do samodzielnej pracy w domu, Wyd. Raabe, Warszawa 2014.
A. Tanajewska, D. Kołodziejska, I. Kiełpińska, Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
D. Emiluta-Rozya, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Wyd. APS, Warszawa 2013.
K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński, Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Pilch (red.), Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Kucharska-Babula, Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
M. Krupa, K. Krupa, Szachy. Królestwo geniuszu i fantazji, Wyd. Atut, Wrocław 2013.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
J. Michalski, Rzecz o takcie nauczyciela, Wyd. APS, Warszawa 2013.
Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, O.W. Impuls, Kraków 2013.
A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
B. Hoffmann, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Paszkiewicz, Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
J. Danilewska, O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Muchacki, Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie, Kraków 2013.
A. Paszkiewicz, M. Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
W. Segiet, O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Wyd. UAM, Poznań 2013.
G. Charmet, Podręcznik dla nastolatków i ich rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2013.
P. Schuhler, M. Vogelgesang, Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i Internetu, Wyd. WAM, Kraków 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
H. Krauze-Sikorska (red.), Świat małego dziecka, t. 2, Wyd. UAM, Poznań 2013.
K. Zielińska, B. Krysiak, Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania, Wyd. Raabe. Warszawa 2013.
K. Zielińska, B. Krysiak, Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego, Wyd. Raabe. Warszawa 2013.
D. Szubstarska, B. Bednarska, Świat opowiadany. Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Filar, A. Jurkiewicz, M. Barańska, Podróż malowana piosenką. Ćwiczenia muzyczne i plastyczne nie tylko dla sześciolatków (z płytą CD), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
E. Szwajkowska, W. Szwajkowski, Piosenkowe zabawy dla dzieci, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
J. Kucharska, Piosenki dla dzieci na różne okazje (z płytą CD), Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Grochowska, Widzę cię słyszę cię. Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
W. Hajnicz, A. Konieczna, Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013.
D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wyd. Helion, Gliwice 2014.

 

Pedagogika specjalna
B. Marcinkowska, Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy, Wyd. APS, Warszawa 2013.
K. Bieńkowska, Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym słuchem, Wyd. APS, Warszawa 2013.
A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń, ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, O.W. Impuls, Kraków 2014.


Opracowała: Dorota Szumna

poniedziałek, 10 luty 2014 09:52

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

poniedziałek, 10 luty 2014 09:16

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Najpopularniejsze

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie