CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Spis tresci

poniedziałek, 26 styczeń 2015 13:42

Spis treści nr 77

W KRĘGU NOWYCH IDEI

 

Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk, Nauczanie jako tworzenie warunków do aktywnego uczenia się - cz. 1

 

Z WARSZTATU BADAWCZEGO, INNOWACJE

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Nauczyciele gimnazjum o sobiei swoim zawodzie
Zofia Okraj, Nauczyciel – moderator twórczych dyskusji: zadania, cechy i zachowania
Agnieszka Polanowska, Prezentacja kompetencji nauczyciela różnych szczebli kształcenia w świetle badań empirycznych i analizy porównawczej
Patrycja Wdowiak, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela oraz specyfika
klimatu językowego zajęć w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Diana Turek, Kształtowanie kreatywności w szkole – szanse i bariery jej rozwoju

 

PCEN I OTOCZENIE

Konferencja - Dobre praktyki nauczania przedsiębiorczości
Nasi nauczyciele piszą, Andrzej Topczyj
Nauczyciel Roku

 

PORTRETY GALICYJSKIE
Sławomir Wnęk, Andrzej Ewaryst Kuropatnicki (1734-1788), Erudyta doby stanisławowskiej

 

DYSKUSJE · POLEMIKI · RECENZJE
Anna Więcław, Uniwersytety Dziecięce w Polsce i na świecie jako problem wyzerowany w pedagogice
Paulina Dubiel-Zielińska, Nauczanie etyki w szkole wedle założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczyciela
Dorota Szumna, O aktywnym uczeniu się raz jeszcze
Nowości wydawnicze

 

SPRAWOZDANIA

I Jesienny Rajd Pieszy „ZŁOTY BESKID” Folusz 2014

V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

 

Mariusz Kalandyk, To lubię!, Wszystkie dzieci są

Etykiety
środa, 23 lipiec 2014 11:32

Spis treści nr 76

SZACHY A EDUKACJA

'Jan Przewoźnik, Gra w szachy i osobowość młodego człowieka – szanse
i zagrożenia...........................................................................................................................3
Jacek Gajewski, Środki dydaktyczne, formy organizacyjne, cele, zasady i metody
kształcenia w procesie nauczania gry w szachy.....................................................................................27
Artur Chlewiński, Program autorski „Odkrycia na szachownicy”...................................................45
Ewa Urbańska, Rola twórczości zawodowej nauczycieli w procesie rozwoju
współczesnej szkoły.................................................................................................................................................55

 

PCEN I OTOCZENIE

Maciej Karasiński, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia...............................................62
Piotr Ożarski, Wsparcie szkół i nauczycieli województwa podkarpackiego w zakresie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznowychowawczym.......................................................................................................
...................................................69
Konferencja z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej.............................................81

 

DYSKUSJE

Lech Krzemiński, Filozoficzna i praktyczna krytyka Koncepcji Progresywistycznej
Johna Deweya...........................................................................................................................................83

 

RECENZJE

Andrzej Bryk, H. Liberska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości
i ograniczenia rozwoju ............................................................................................................................................94
Mariusz Kalandyk, Ewa Nowak, Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza
w edukacji polonistycznej................................................................................................................................... 100
Nowości wydawnicze (opr. Dorota Szumna).............................................................................................. 108

 

SPRAWOZDANIA

Jacek Gajewski, Sandomierz stolicą polskich i światowych szachów....................................... 112
Wczoraj, dziś i jutro tarnobrzeskiej oświaty ......................................................................................... 125
Nie ma pisania bez czytania (XX KLTDiM)................................................................................................ 127
Mariusz Kalandyk, To lubię!, Jeszcze w maturę gramy........................................................................... 135

Etykiety

Najpopularniejsze

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie