CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

czytaj-onlinepobierz-pdf

W kwestii formalnej
Z uznaniem należy powitać kolejną, wydaną tym razem przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek, publikację w ramach serii „Edukacja Międzykulturowa”. Inicjatywa ma już długą tradycję. W latach 1992-2014, angażowały się w nią również inne podmioty wydawnicze, głównie wydawnictwa akademickie, z którymi związani są bardzo często redaktorzy i autorzy prac. Najaktywniejszym spośród redaktorów jest z pewnością Tadeusz Lewowicki, profesor reprezentujący Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Warszawa, 25–26 listopada 2014
Już po raz drugi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, nauczyciele oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z całego kraju mogli wziąć bezpłatny udział w dwudniowej konferencji dotyczącej specyficznych trudności w zakresie uczenia się. Konferencja miała rangę międzynarodowego spotkania naukowców i praktyków, którzy na co dzień zajmują się ww. problematyką. Organizatorem spotkania był Instytut Badań Edukacyjnych, którego pracownicy dołożyli wszelkich starań, by obrady przebiegały w spokojnej atmosferze, mimo licznej grupy uczestników (ponad 500 słuchaczy).

Edukacja, pedagogika
A. Murzyn, Współczesna filozofia edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2015.
W. Kojs, K. Wójcik. E. Rostańska, Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, W.N. PWN, Warszawa 2014.
S. Kuruliszwili, Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Refleksje, O.W. Impuls, Kraków 2014.
A. Zając, Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Wyd. UR, Rzeszów 2014.
M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, O.W. Impuls, Kraków 2015.
L. Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, T. 1 – 2, W.N. PWN, Warszawa 2014.
A. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wyd. UMK, Toruń 2014.
J. Wierzejska, Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

 

Dydaktyka
A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, W.A. „Żak”, Warszawa 2014.
I. Majewska-Opiełka, Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka, GWP, Gdańsk 2014.
P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, GWP, Gdańsk 2014.
M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
A. Małasiewicz, Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
M. Łakomski, Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
M. Jędrzejko, J.A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – badania – praktyka, W.E. „Akapit”, Toruń 2014.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.
R. Riebisch, H. Luszczynski, Diagnoza typów uczniów. Jak je szybko rozpoznać? Jak z nimi pracować? Jak osiągnąć najlepsze wyniki?, GWP, Gdańsk 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
K. Zabawa, Z historii teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wyd. WAM, Kraków 2014.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica, Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
A. Sust, Jak zostać geniuszem? Eksperymenty dla małych bystrzaków, Wyd. Jedność, Kielce 2014.
J. Lorente, O. Ripoll, Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze zabaw, Wyd. Jedność, Kielce 2014.
U. Michalski, T. Michalski, Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci, Wyd. Jedność, Kielce 2014.

 

Pedagogika specjalna
M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, GWP, Gdańsk 2014.
J. Bladowska, A. Szakiewicz, Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnościa inteletualną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S. Rogers, G. Dawson, L. Wismara, Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wyd. UJ, Kraków 2014.


 

Opracowała:
dr Dorota Szumna

W świecie fok wszystko jest po foczemu. Mama foka wie, co i jak, więc pokazuje małej foczce zasady życia w warunkach niesprzyjających egzystencji na krze, lodzie lub innej Arktyce. Jak złowić rybkę, jak skutecznie tyć, by z tyciego oseska stać się foczyskiem wielkim i tłustym. Jak unikać spotkania z orką, lwem morskim i innym skaraniem boskim.
W świecie lwów jest podobnie, tylko cieplej. Mama lwica pokazuje, w jaki sposób zorganizować amci, skryć się przed chłodem i złym lwim mzimu, wypocząć, zachować się przy wodopoju, przetrwać suszę lub porę deszczową.

W skład Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie, położonego przy ulicy Beskidzkiej 5, wchodzą: Przedszkole Publiczne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 13. Początki szkoły sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX w. Jej budowę w miejscowości Zwięczyca rozpoczęto w 1893 r. W latach trzydziestych XX w. szkoła została wybudowana na nowo, a na początku lat sześćdziesiątych powiększona o drugie piętro. W 1995 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 1 stycznia 2008 r. w wyniku przeprowadzonych zmian administracyjnych sołectwo Zwięczyca znalazło się w granicach miasta Rzeszowa. Dotychczasowy Zespół Szkół w Zwięczycy przemianowano na Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie. Funkcję dyrektora placówki od września 2007 r. sprawuje mgr Piotr Kłęk.
W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów. Do swojej dyspozycji dzieci mają różnorodny sprzęt specjalistyczny, przestronną salę ruchu, a także bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Atutami całego ZS nr 5 są: wysoki poziom nauczania, bogata oferta zajęć dodatkowych, ukierunkowane działania, wspierające fizyczny, intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów, indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, dobra współpraca z rodzicami. Budynek szkoły tworzą estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (także w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory), hala sportowa, siłownia, świetlica, sklepik, stołówka oraz biblioteka, gdzie funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Każdy uczeń ma do dyspozycji własną szafkę ubraniowo-skrytkową. Placówka oferuje ponad 50 stanowisk komputerowych, zdalne miejsce pracy w sieci Web, uczniowie posiadają indywidualne konta dostępu oraz miejsce na dysku chronione hasłem, nauczyciele – skrzynki pocztowe w domenie szkolnej.
Nauczyciele i uczniowie ZS nr 5 są organizatorami wielu imprez mających na celu integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej. Co roku odbywają się m.in.: wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Piknik Rodzinny, Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego. Wszystkim przedsięwzięciom z roku na rok towarzyszy coraz większa liczba osób. W ZS nr 5 aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych, m.in. w zbiórce funduszy oraz darów rzeczowych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W szkole działają także liczne organizacje: Szkolne Koło PTTK, LOP, Caritas, Klub Absolwenta oraz koła zainteresowań (sportowe, teatralne, plastyczne, chór szkolny), w których każdy uczeń może odnaleźć odpowiadającą mu formę aktywności. Wydawana jest także gazetka szkolna „Pinezka”.
Szkoła ceni i rozwija wartości patriotyczne. 18 września 2001 r. na frontowej ścianie budynku umieszczono tablicę poświęconą pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Zwięczycy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944. Co roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście obchodzą rocznicę pacyfikacji Zwięczycy. W wydarzeniu tym biorą udział przedstawiciele władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz mieszkańcy osiedla.
Uczniowie szkoły zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach przedmiotowych, uzyskują wysokie wyniki podczas zawodów sportowych. Sukcesy te są możliwe dzięki indywidualnemu traktowaniu wychowanków, pracy z uczniami zdolnymi, prowadzonej przez kompetentnych, rzetelnych i życzliwych pedagogów.
Szkoła posiada certyfikaty „Szkoły z klasą”,  „Szkoły promującej zdrowie” „Szkoły dbającej o środowisko naszej małej ojczyzny”, „Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Obecnie klasy pierwsze szkoły podstawowej realizują ogólnopolski program „Mały Mistrz”.
ZS nr 5 nieustannie pracuje nad swoim wizerunkiem, rozwija pasje i uzdolnienia uczniów, wzmacnia ich motywację do rozwoju, wspiera uczniów w odnajdywaniu własnej drogi ku dorosłości, stawia na aktywne i twórcze zdobywanie wiedzy, stałe doskonalenie umiejętności i poczucie bezpieczeństwa. Procentuje to nie tylko konkretnymi sukcesami, ale także silną więzią uczniów ze szkołą, którzy chętnie odwiedzają ją już jako absolwenci.

Najpopularniejsze