CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

czytaj-onlinepobierz-pdf

W kwestii formalnejZ uznaniem należy powitać kolejną, wydaną tym razem przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek, publikację w ramach serii „Edukacja Międzykulturowa”. Inicjatywa ma już długą tradycję. W latach 1992-2014, angażowały się w nią również inne podmioty wydawnicze, głównie wydawnictwa akademickie, z którymi związani są bardzo często redaktorzy i autorzy prac. Najaktywniejszym spośród redaktorów jest z pewnością Tadeusz Lewowicki, profesor reprezentujący Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Warszawa, 25–26 listopada 2014Już po raz drugi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, nauczyciele oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z całego kraju mogli wziąć bezpłatny udział w dwudniowej konferencji dotyczącej specyficznych trudności w zakresie uczenia się. Konferencja miała rangę międzynarodowego spotkania naukowców i praktyków, którzy na co dzień zajmują się ww. problematyką. Organizatorem spotkania był Instytut Badań Edukacyjnych, którego pracownicy dołożyli wszelkich starań, by obrady przebiegały w spokojnej atmosferze, mimo licznej grupy uczestników (ponad 500 słuchaczy).
Edukacja, pedagogikaA. Murzyn, Współczesna filozofia edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2015.W. Kojs, K. Wójcik. E. Rostańska, Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, W.N. PWN, Warszawa 2014. S. Kuruliszwili, Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Refleksje, O.W. Impuls, Kraków 2014.A. Zając, Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Wyd. UR, Rzeszów 2014.M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, O.W. Impuls, Kraków 2015.L. Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, O.W. Impuls, Kraków 2014.M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, T. 1 – 2, W.N. PWN, Warszawa 2014. A. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wyd. UMK, Toruń 2014. J. Wierzejska, Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2014.   Dydaktyka A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, W.A. „Żak”, Warszawa 2014.I. Majewska-Opiełka, Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka, GWP, Gdańsk 2014.P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, GWP, Gdańsk 2014. M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.A. Małasiewicz, Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko, Wyd.…
W świecie fok wszystko jest po foczemu. Mama foka wie, co i jak, więc pokazuje małej foczce zasady życia w warunkach niesprzyjających egzystencji na krze, lodzie lub innej Arktyce. Jak złowić rybkę, jak skutecznie tyć, by z tyciego oseska stać się foczyskiem wielkim i tłustym. Jak unikać spotkania z orką, lwem morskim i innym skaraniem boskim.W świecie lwów jest podobnie, tylko cieplej. Mama lwica pokazuje, w jaki sposób zorganizować amci, skryć się przed chłodem i złym lwim mzimu, wypocząć, zachować się przy wodopoju, przetrwać suszę lub porę deszczową.
W skład Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie, położonego przy ulicy Beskidzkiej 5, wchodzą: Przedszkole Publiczne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 13. Początki szkoły sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX w. Jej budowę w miejscowości Zwięczyca rozpoczęto w 1893 r. W latach trzydziestych XX w. szkoła została wybudowana na nowo, a na początku lat sześćdziesiątych powiększona o drugie piętro. W 1995 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 1 stycznia 2008 r. w wyniku przeprowadzonych zmian administracyjnych sołectwo Zwięczyca znalazło się w granicach miasta Rzeszowa. Dotychczasowy Zespół Szkół w Zwięczycy przemianowano na Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie. Funkcję dyrektora placówki od września 2007 r. sprawuje mgr Piotr Kłęk.W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów. Do swojej dyspozycji dzieci mają różnorodny sprzęt specjalistyczny, przestronną salę ruchu, a także bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Atutami całego ZS nr 5 są: wysoki poziom nauczania, bogata oferta zajęć dodatkowych, ukierunkowane działania, wspierające fizyczny, intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów, indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, dobra współpraca z rodzicami. Budynek szkoły tworzą estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (także w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory), hala sportowa, siłownia, świetlica, sklepik, stołówka oraz biblioteka, gdzie funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Każdy uczeń ma do dyspozycji własną szafkę ubraniowo-skrytkową. Placówka oferuje ponad 50 stanowisk komputerowych, zdalne miejsce pracy w sieci Web, uczniowie posiadają indywidualne konta dostępu oraz miejsce…

Najpopularniejsze