CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

Kwartalnik Edukacyjny nr 79

czytaj-onlinepobierz-pdf

W kwestii formalnejZ uznaniem należy powitać kolejną, wydaną tym razem przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek, publikację w ramach serii „Edukacja Międzykulturowa”. Inicjatywa ma już długą tradycję. W latach 1992-2014, angażowały się w nią również inne podmioty wydawnicze, głównie wydawnictwa akademickie, z którymi związani są bardzo często redaktorzy i autorzy prac. Najaktywniejszym spośród redaktorów jest z pewnością Tadeusz Lewowicki, profesor reprezentujący Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Warszawa, 25–26 listopada 2014Już po raz drugi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, nauczyciele oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z całego kraju mogli wziąć bezpłatny udział w dwudniowej konferencji dotyczącej specyficznych trudności w zakresie uczenia się. Konferencja miała rangę międzynarodowego spotkania naukowców i praktyków, którzy na co dzień zajmują się ww. problematyką. Organizatorem spotkania był Instytut Badań Edukacyjnych, którego pracownicy dołożyli wszelkich starań, by obrady przebiegały w spokojnej atmosferze, mimo licznej grupy uczestników (ponad 500 słuchaczy).

Edukacja, pedagogikaA. Murzyn, Współczesna filozofia edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2015.W. Kojs, K. Wójcik. E. Rostańska, Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, W.N. PWN, Warszawa 2014. S. Kuruliszwili, Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Refleksje, O.W. Impuls, Kraków 2014.A. Zając, Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Wyd. UR, Rzeszów 2014.M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, O.W. Impuls, Kraków 2015.L. Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, O.W. Impuls, Kraków 2014.M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, T. 1 – 2, W.N. PWN, Warszawa 2014. A. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wyd. UMK, Toruń 2014. J. Wierzejska, Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

 

Dydaktyka A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, W.A. „Żak”, Warszawa 2014.I. Majewska-Opiełka, Logodydaktyka w edukacji. O wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka, GWP, Gdańsk 2014.P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, GWP, Gdańsk 2014. M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.A. Małasiewicz, Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014. M. Łakomski, Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodziceM. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.M. Jędrzejko, J.A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – badania – praktyka, W.E. „Akapit”, Toruń 2014.A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.R. Riebisch, H. Luszczynski, Diagnoza typów uczniów. Jak je szybko rozpoznać? Jak z nimi pracować? Jak osiągnąć najlepsze wyniki?, GWP, Gdańsk 2014.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaK. Zabawa, Z historii teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wyd. WAM, Kraków 2014.U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica, Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2014. M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.A. Sust, Jak zostać geniuszem? Eksperymenty dla małych bystrzaków, Wyd. Jedność, Kielce 2014.J. Lorente, O. Ripoll, Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze zabaw, Wyd. Jedność, Kielce 2014.U. Michalski, T. Michalski, Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci, Wyd. Jedność, Kielce 2014.

 

Pedagogika specjalna M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole. Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, GWP, Gdańsk 2014. J. Bladowska, A. Szakiewicz, Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnościa inteletualną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014. S. Rogers, G. Dawson, L. Wismara, Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem. Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wyd. UJ, Kraków 2014.

 

Opracowała:dr Dorota Szumna

W świecie fok wszystko jest po foczemu. Mama foka wie, co i jak, więc pokazuje małej foczce zasady życia w warunkach niesprzyjających egzystencji na krze, lodzie lub innej Arktyce. Jak złowić rybkę, jak skutecznie tyć, by z tyciego oseska stać się foczyskiem wielkim i tłustym. Jak unikać spotkania z orką, lwem morskim i innym skaraniem boskim.W świecie lwów jest podobnie, tylko cieplej. Mama lwica pokazuje, w jaki sposób zorganizować amci, skryć się przed chłodem i złym lwim mzimu, wypocząć, zachować się przy wodopoju, przetrwać suszę lub porę deszczową.

W skład Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie, położonego przy ulicy Beskidzkiej 5, wchodzą: Przedszkole Publiczne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 13. Początki szkoły sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX w. Jej budowę w miejscowości Zwięczyca rozpoczęto w 1893 r. W latach trzydziestych XX w. szkoła została wybudowana na nowo, a na początku lat sześćdziesiątych powiększona o drugie piętro. W 1995 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 1 stycznia 2008 r. w wyniku przeprowadzonych zmian administracyjnych sołectwo Zwięczyca znalazło się w granicach miasta Rzeszowa. Dotychczasowy Zespół Szkół w Zwięczycy przemianowano na Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie. Funkcję dyrektora placówki od września 2007 r. sprawuje mgr Piotr Kłęk.W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów. Do swojej dyspozycji dzieci mają różnorodny sprzęt specjalistyczny, przestronną salę ruchu, a także bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Atutami całego ZS nr 5 są: wysoki poziom nauczania, bogata oferta zajęć dodatkowych, ukierunkowane działania, wspierające fizyczny, intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów, indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, dobra współpraca z rodzicami. Budynek szkoły tworzą estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (także w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory), hala sportowa, siłownia, świetlica, sklepik, stołówka oraz biblioteka, gdzie funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Każdy uczeń ma do dyspozycji własną szafkę ubraniowo-skrytkową. Placówka oferuje ponad 50 stanowisk komputerowych, zdalne miejsce pracy w sieci Web, uczniowie posiadają indywidualne konta dostępu oraz miejsce na dysku chronione hasłem, nauczyciele – skrzynki pocztowe w domenie szkolnej. Nauczyciele i uczniowie ZS nr 5 są organizatorami wielu imprez mających na celu integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej. Co roku odbywają się m.in.: wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Piknik Rodzinny, Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego. Wszystkim przedsięwzięciom z roku na rok towarzyszy coraz większa liczba osób. W ZS nr 5 aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych, m.in. w zbiórce funduszy oraz darów rzeczowych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W szkole działają także liczne organizacje: Szkolne Koło PTTK, LOP, Caritas, Klub Absolwenta oraz koła zainteresowań (sportowe, teatralne, plastyczne, chór szkolny), w których każdy uczeń może odnaleźć odpowiadającą mu formę aktywności. Wydawana jest także gazetka szkolna „Pinezka”.Szkoła ceni i rozwija wartości patriotyczne. 18 września 2001 r. na frontowej ścianie budynku umieszczono tablicę poświęconą pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Zwięczycy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944. Co roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście obchodzą rocznicę pacyfikacji Zwięczycy. W wydarzeniu tym biorą udział przedstawiciele władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz mieszkańcy osiedla.Uczniowie szkoły zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach przedmiotowych, uzyskują wysokie wyniki podczas zawodów sportowych. Sukcesy te są możliwe dzięki indywidualnemu traktowaniu wychowanków, pracy z uczniami zdolnymi, prowadzonej przez kompetentnych, rzetelnych i życzliwych pedagogów. Szkoła posiada certyfikaty „Szkoły z klasą”,  „Szkoły promującej zdrowie” „Szkoły dbającej o środowisko naszej małej ojczyzny”, „Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Obecnie klasy pierwsze szkoły podstawowej realizują ogólnopolski program „Mały Mistrz”.ZS nr 5 nieustannie pracuje nad swoim wizerunkiem, rozwija pasje i uzdolnienia uczniów, wzmacnia ich motywację do rozwoju, wspiera uczniów w odnajdywaniu własnej drogi ku dorosłości, stawia na aktywne i twórcze zdobywanie wiedzy, stałe doskonalenie umiejętności i poczucie bezpieczeństwa. Procentuje to nie tylko konkretnymi sukcesami, ale także silną więzią uczniów ze szkołą, którzy chętnie odwiedzają ją już jako absolwenci.

Najpopularniejsze