CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Nowości wydawnicze Wyróżniony

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
B. Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Blamert, Edukacja jako siła, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.
W. Żłobicki (red.), Transgresje w edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
R. Nowakowska-Siuta (red.), Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, W.N. PWN, Warszawa 2015.
P.P. Grzybowski, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Lewartowicz, Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
A. Rzymełka-Frąckiewicz (red.), Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, W.E. Akapit, Toruń 2014.
A. Piasecka (red.), Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013 – 2104, Wyd. UJ, Kraków 2014.
J. Kordziński, Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
M. Celuch, Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok + płyta CD, Wyd. Oświata, Warszawa 2015.

 

Dydaktyka i metodyka
M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
E.J. Lichota, Terapia logopedyczna, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
T. Stegemann, M. Hitzeler, M. Blotevogel, Arteterapie dla dzieci i młodzieży, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
W. Karolak, Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów jak pomóc dziecku z dysleksją, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
T. Michałowska, Zagadki logiczne do utraty tchu. 9–11 lat, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2015.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
U. Gruca-Miąsik, Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty, Wyd. UR, Rzeszów 2015.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wyd. UJ, Kraków 2014.
M. Krzemiński, Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze, W.E. Akapit, Toruń 2015.
B. Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Minczanowska, Edukacja małego dziecka. Tom 8. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2015.
Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczot, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, W.P. ZNP, Kielce 2015.
R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa 2014.
K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński, Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.
S.G. Blythe, Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?, W.N. PWN, Warszawa 2015.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku. Zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
M. Barańska, Odpocznijmy Ty i Ja. Słuchanki dla przedszkolaków i i najmłodszych uczniów wspomagające relaks, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
Tomasz Klaman, Gra w kolory. Zabawy z muzyką dla dzieci + CD, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2014.Opracowała:
Dorota Szumna

Czytany 7521 razy