CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 81

Kwartalnik Edukacyjny nr 81

czytaj-onlinepobierz-pdf

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołąJ. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, O.W. Impuls, Kraków 2015.A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, O.W. Impuls, Kraków 2015.U. Dernowska, A. Tłuściak-Deliowska, Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.J. Madalińska-Michalak, Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Rekrutacja do szkół, Cz.1. Komentarz praktyczny i procedury, Cz. 2. Wzory dokumentów, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Cz.1. Komentarz praktyczny, Cz. 2. Procedury i wzory dokumentów Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015. Nauczyciele, uczniowie, rodziceB. Dobrowolska, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, W.N. PWN, Warszawa 2014.M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Wyd. Difin, Warszawa 2015.M. Karwatowska, L. Tymiakin, Światy uczniowskie,…
Kilka uwag o wartości językaMów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści.                                      (Syr 32,8)Język centrum sfery aksjologicznej człowiekaNieprzypadkowo na początku moich rozważań przytaczam motto z Księgi Syracha. Mój szkic na temat wartości języka ma być artykułem zwięzłym, ma wypełniać zasadę biblijną i… maksymę współczesną, nazywaną maksymą ilości Grice’a: „podawaj tyle informacji, ile jest konieczne”. „Nie męcz odbiorcy zbytnim wymądrzaniem, przecież i tak to wiadomo od dawna”. Biblia zawiera wiele uniwersalnych myśli odnoszących się do języka – tego fenomenu, który ma kapitalne, podstawowe znaczenie w życiu człowieka i ludzkich społeczności. Język przez fakt powszechności użycia jest jednak, paradoksalnie, niedoceniany. Zauważamy go – podobnie jak powietrze – gdy go brakuje, albo kiedy jest popsuty. Tymczasem, powtórzmy, język jest nieodzowny do życia człowieka. Słowo często jest w pogardzie, nie szanujemy języka nie tylko przez fakt używania wyrazów wulgarnych, agresywnych, kłamliwych, ale przez bylejakość mówienia i pisania, chaos zdań, relatywizm znaczeń, przez arbitralne ustalanie wartości, czy chociażby nieprzygotowanie naszych wystąpień publicznych. Przeciętny Polak, nawet z wyższym wykształceniem, niewiele powiedziałby, gdyby został zapytany o wartość języka. Z moich badań wynika, że przekazałby kilka banalnych sformułowań o gramatyce, przekazywaniu przez język informacji i poprawności językowej. Uzasadnienie ważności języka nawet dla studentów kierunków humanistycznych jest trudne. No,…
Ponadczasowość postulatów pedagogicznych Henryka JordanaZmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni. WprowadzenieHenryk Jordan (1842–1907) to naukowiec, lekarz, społecznik, propagator praw dziecka do ruchu i rekreacji. To również założyciel słynnego Parku Jordanowskiego w Krakowie, miejsca które stało się głównym ośrodkiem nowoczesnego wychowania fizycznego.Idee i postulaty Henryka Jordana są wciąż aktualne, a ponieważ stały się nieco zapomniane, warto je przypomnieć w obliczu niepokojących wyników badań naukowych, dotyczących kondycji zdrowotnej i psychofizycznej dzieci i młodzieży. Otóż, szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków, brak właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, a także spędzanie wielu godzin przed komputerem i ekranem telewizora przyczyniają się do małej aktywności ruchowej młodego pokolenia. Rodzice, organizując zajęcia swoim dzieciom, często zapominają o wypoczynku i zabawach na świeżym powietrzu. A Henryk Jordan był propagatorem i organizatorem takiej właśnie aktywnej formy rekreacji.Urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu w ubogiej rodzinie ziemiańskiej. Ojciec był nauczycielem, matka zaś prowadziła pensjonat dla dziewcząt. Dość wcześnie został osierocony przez ojca, dlatego, będąc w gimnazjum, zarabiał udzielając korepetycji. Egzamin dojrzałości zdał z wyróżnieniem w 1863 r. w Trieście, a następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Wiedniu. Ostatecznie zdecydował się przenieść do Krakowa, gdzie kontynuował…
Książka Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty poświęcona jest problematyce oświatowej. Obejmuje zbiór tekstów oraz informacje z badań prezentowane przez autorów podejmujących rozważania na temat uczącej się szkoły. Grzegorz Mazurkiewicz, pod którego redakcją przygotowano i wydano recenzowaną publikację, to socjolog, nauczyciel akademicki, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także koordynatorem II i III etapu projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.
Dobrze jest być na bieżąco. Ze wszystkim: pracą, rozumieniem zdarzeń codziennych, polityką, grą w macao, odpoczynkiem, a nawet edukacją. Własną i cudzą. Szczególnie cudzą, bo z własną się ma do czynienia od dziecka przecież. I to na niebotycznym wręcz poziomie możliwości i codziennych wdrożeń. Zaangażowania i doświadczenia. Emocji i rozumu.