CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

poniedziałek, 22 luty 2016 09:31

Nowości wydawnicze

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, O.W. Impuls, Kraków 2015.
A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, O.W. Impuls, Kraków 2015.
U. Dernowska, A. Tłuściak-Deliowska, Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.
M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli
i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
J. Madalińska-Michalak, Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Rekrutacja do szkół, Cz.1. Komentarz praktyczny i procedury, Cz. 2. Wzory dokumentów, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, Cz.1. Komentarz praktyczny, Cz. 2. Procedury i wzory dokumentów Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.


Nauczyciele, uczniowie, rodzice
B. Dobrowolska, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.
A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, W.N. PWN, Warszawa 2014.
M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
M. Karwatowska, L. Tymiakin, Światy uczniowskie, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
S. Korczyński, Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
J. Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
I. Kawecki, S. Trusz, A. Kwatera, B. Majerek, Dzieci migrantów zarobkowych – obywatele Europy czy eurosieroty?, Wyd. UP, Kraków 2015.


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
M. Magda-Adamowicz, Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Tom 1, WAM, Kraków 2014.
M. Magda-Adamowicz, A. Olczak, Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, WAM, Kraków 2014.
T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2015.
A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w teorii i w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2015.
R. Piotrowicz, Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, Wyd. APS, Warszawa 2015.
S.G. Blythe, Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki, W.N. PWN, Warszawa 2015.
M. Bogdanowicz, M. Szewczyk, Metoda dobrego startu. Od głoski do słowa. Program wspomagania rozwoju małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
F. Hauser, Pamiętaj chemiku młody…, Wyd. Jedność, Kielce 2015.
G. Billewicz, B. Nowak, W. Ziajka, Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
A. Zadura-Wnuk, Angielski w zabawie. Scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci. Praktyczny przewodnik dla lektorów i rodziców, Wyd. Wagros, Poznań 2015.
K. Michalec, Scenariusze zabaw plastycznych dla przedszkolaków, Wyd. Omnibus, Lublin 2015.


Edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
E. Suwalska, Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV–VI. Zmiękczenia, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
G. Giełdon, Już lubię czytać. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, GWP, Gdańsk 2014.
E. Warmuz-Warmuzińska, Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
E. Molska, Kaktusy dojrzewania. Scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum, Wyd. eMPi2, Poznań 2015.
B. Charczuk, Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami, Wyd. Rubikon, Kraków 2015.


Pedagogika specjalna
J. Bladowska, A. Szakiewicz, Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
O. Speck, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych, Wyd. Harmonia, Kielce 2015.
J. Piekarska, Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w teorii i w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2015.
G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.

 

Opracowała:
Dorota Szumna

Czytany 3680 razy
Dorota Szumna

dr Dorota Szumna jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim Centrum Edukacji nauczycieli w rzeszowie oraz adiunktem UR

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie