CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 93

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - REALIA, NADZIEJE, OCZEKIWANIABarbara Rusinek, Kształcenie zawodowe wczoraj i dziś 3Zdzisław Nowakowski, Paradygmaty edukacji zawodowej w nowoczesnej gospodarce 16Marek Machnik, Jak zwiększyć satysfakcję uczniów w procesie praktycznego kształcenia zawodowego 24Piotr Zawada, Kształcenie praktyczne – dyskusja wokół zagadnienia, studium jednego przypadku 32Adam Tomaszewski, Kształcenie dualne w technikum – organizacja w warunkach polskich 41Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński, Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka 56Barbara Rusinek, Edukacja zawodowa w branży budowlanej 68Bożena Belcar, Kształcenie w szkołach medycznych w województwie podkarpackim 79RYNEK PRACY NA PODKARPACIU- ANALIZY WUPMałgorzata Kawalec, Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu – potrzeba czasów, szansa edukacji 91Wioletta Pytko, Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy 99Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec, Czy podkarpaccy pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie? . 107Mateusz Szpyrka, Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego, czyli doradca zawodowy w mojej szkole . 115Uruchamianie kształcenia w nowych zawodach pod potrzeby pracodawców . 118Krzysztof Powrózek, Wsparcie podkarpackiego szkolnictwa zawodowego realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 123Jakub Linda, Mechanicy lotniczy w goglach Wirtualnej Rzeczywistości. Fundusze Europejskie w kształceniu nowych kadr 128FELIETONTo lubię!, Mariusz Kalandyk, Ślepnę . 132

Czytany 559 razy