Wydrukuj tę stronę

Spis treści nr 93

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - REALIA, NADZIEJE, OCZEKIWANIA
Barbara Rusinek, Kształcenie zawodowe wczoraj i dziś 3
Zdzisław Nowakowski, Paradygmaty edukacji zawodowej w nowoczesnej gospodarce 16
Marek Machnik, Jak zwiększyć satysfakcję uczniów w procesie praktycznego kształcenia zawodowego 24
Piotr Zawada, Kształcenie praktyczne – dyskusja wokół zagadnienia, studium jednego przypadku 32
Adam Tomaszewski, Kształcenie dualne w technikum – organizacja w warunkach polskich 41
Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński, Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka 56
Barbara Rusinek, Edukacja zawodowa w branży budowlanej 68
Bożena Belcar, Kształcenie w szkołach medycznych w województwie podkarpackim 79
RYNEK PRACY NA PODKARPACIU- ANALIZY WUP
Małgorzata Kawalec, Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu – potrzeba czasów, szansa edukacji 91
Wioletta Pytko, Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy 99
Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec, Czy podkarpaccy pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie? . 107
Mateusz Szpyrka, Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego, czyli doradca zawodowy w mojej szkole . 115
Uruchamianie kształcenia w nowych zawodach pod potrzeby pracodawców . 118
Krzysztof Powrózek, Wsparcie podkarpackiego szkolnictwa zawodowego realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 123
Jakub Linda, Mechanicy lotniczy w goglach Wirtualnej Rzeczywistości. Fundusze Europejskie w kształceniu nowych kadr 128
FELIETON
To lubię!, Mariusz Kalandyk, Ślepnę . 132

Czytany 398 razy