CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Lista recenzentów

Materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje, Dyskusje oraz Recenzje objęto recenzją naukową.

Artykuły recenzują: 

Imię i nazwisko

Jednostka naukowa

Dyscyplina naukowa

prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg

Uniwersytet Rzeszowski

językoznawstwo

prof. zw. dr hab. Zbigniew Andres

Uniwersytet Rzeszowski

literaturoznawstwo

dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika specjalna

dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika, praca socjalna

dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński

UMCS w Lublinie

nauki o kulturze i religii

dr hab. prof. UR Janusz Pasterski

Uniwersytet Rzeszowski

literaturoznawstwo

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska

Uniwersytet Rzeszowski

literaturoznawstwo

prof. zw. dr hab. UR Marek Stanisz

Uniwersytet Rzeszowski

literaturoznawstwo

prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

pedagogika, historia i teoria wychowania, antropologia edukacyjna

dr hab. prof. UR Beata Szluz

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika

dr hab. Anna Szylar

PWSZ w Tarnobrzegu

nauki historyczne

dr hab. prof. UK Piotr Gołdyn

 Uniwersytet Kaliski

historia wychowania, pedeutologia, pedagogika społeczna

dr Zofia Frączek

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika

dr hab. prof. UR Urszula Gruca-Miąsik

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika

dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka

Uniwersytet Rzeszowski

językoznawstwo

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

pedagogika, nauki społeczne

dr Pavel Pešat

UJEP w Ústí nad Labem

pedagogika, pedagogika specjalna, dydaktyka

dr Wiesława Walc

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika

dr Hubert Sommer

Uniwersytet Rzeszowski

socjologia

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

Uniwersytet Rzeszowski

pedagogika

dr Beata Zięba-Kołodziej

PWSZ w Tarnobrzegu

pedagogika

dr Paweł Juśko

Uniwersytet Rzeszowski

historia wychowania