CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 100

Kwartalnik Edukacyjny nr 100

czytaj-onlinepobierz-pdf

DEBATA JUBILEUSZOWA

Eugenia Potulicka, Najlepsze światowe koncepcje kształcenia nauczycieli a sytuacja w Polsce [PDF 220 KB] Bibliografia, E. Potulicka [PDF 130 KB]

Zofia Agnieszka Kłakówna, Jaka szkoła po zarazie? [PDF 117 KB] Bibliografia, A.Z. Kłakówna [PDF 131 KB]

Zbigniew Osiński, Szkoła, jakiej (nie)potrzebujemy w przyszłości [PDF142 KB] Bibliografia, Z. Osiński [PDF 127 KB]

Marzena Żylińska, Metodyka dyskretna, czyli dlaczego powinniśmy odejść od kultury nauczania i stworzyć kulturę uczenia się [PDF 103 KB] Bibliografia, M. Żylińska [PDF 90 KB]

Mariusz Zemło, Szkoła, o której marzyć można [PDF 99 KB]

Beata Oelszlaeger-Kosturek, Wybrane warunki formułowania celów edukacyjnych w kontekście idei uczenia uczenia się – głos w dyskusji nad kształtem edukacji wczesnoszkolnej [PDF 131 KB] Bibliografia B. Oelszlaeger [PDF 138 KB]

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Marzena Baran, Joanna Rogala, Szkoła zmieniających się potrzeb. O edukacji włączającej raz jeszcze [PDF 119 KB] Bibliografia, M. Zaborniak [PDF 133 KB]

Mariusz Kalandyk, Dorota Szumna, Szkoła w (r)oku zarazy – czy warto przewidywać? [PDF 156 KB] Bibliografia, M. Kalandyk, D. Szumna [PDF 142 KB]

VARIA

Kazimierz Ożóg, W stronę geografii - uwagi o języku wydawnictw turystycznych [PDF 137 KB] Bibliografia, K. Ożóg [PDF 91 KB]

Marek Stanisz, Szewczenko na eksport [PDF 167 KB] Bibliografia, M. Stanisz [PDF 194 KB]

FELIETON

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Oby nam się… szybko nie skończyło! [PDF 72 KB]