CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Richarda Couranta intuicja konstruktywna

24-01-2019 Wyświetleń:559 Kwartalnik Edukacyjny nr 91 Jacek Piotrowski - avatar Jacek Piotrowski

WstępW styczniu 2017 roku minęła czterdziesta piąta rocznica śmierci Richarda Couranta, nieco zapomnianego matematyka niemiecko-amerykańskiego. Urodził się w 1878 roku w Cesarstwie Niemieckim pod koniec rządów cesarza Wilhelma I Hohenzollerna w żydowskiej rodzinie w Lublińcu. Co...

Czytaj więcej

Rzeszowscy „Staropolanie”

24-01-2019 Wyświetleń:554 Kwartalnik Edukacyjny nr 91 Wiesław Setlak - avatar Wiesław Setlak

Krótka historia (płodnego) czasuPublikacja zatytułowana Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty to księga jubileuszowa związana z ćwierćwieczem istnienia Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, funkcjonującego w ramach strukturalnych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego...

Czytaj więcej

ODNAJDŹMY SIĘ W NOWYCH REALIACH

  • szybka publikacja w rytmach 3-miesiecznych
  • kompetentne, bezstronne, wiarygodne recenzje naukowe
  • profesjonalne pismo naukowe - 5 pkt. za publikacje, zgodnie z Rozporzadzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakosci działalności naukowej
  • Rada Naukowa złozona z ekspertów z wielu dziedzin nauki, z róznych osrodków uniwersyteckich

PISZ DO NAS DOBRE TEKSTY

artykuł naukowy • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

Informujemy, że "Kwartalnik Edukacyjny" jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 5 punktów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych.

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie