CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

ODNAJDŹMY SIĘ W NOWYCH REALIACH

  • szybka publikacja w rytmach 3-miesiecznych
  • kompetentne, bezstronne, wiarygodne recenzje naukowe
  • profesjonalne pismo naukowe - 5 pkt. za publikacje, zgodnie z Rozporzadzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakosci działalności naukowej
  • Rada Naukowa złozona z ekspertów z wielu dziedzin nauki, z róznych osrodków uniwersyteckich

PISZ DO NAS DOBRE TEKSTY

artykuł naukowy • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

Informujemy, że "Kwartalnik Edukacyjny" jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 5 punktów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych.

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie