CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 114

19-01-2024 Kwartalnik Edukacyjny nr 114

Notka Redakcyjna [PDF 118 KB]

W KRĘGU NOWYCH IDEI

Tomasz Szwed, Zrównoważone podejście do oceniania [PDF 415 KB]

Mariusz Kalandyk, Ocenianie szkolne jako szansa edukacyjna [PDF 434.45 KB]

Gabriela Wróbel, Witajcie w naszej bajce… Utopia czy pomysł na szkołę? [PDF 222 KB]

Piotr Wanat, Agnieszka Mynart, „Szkoły bez ocen” – czy tylko ryzykowny eksperyment? [PDF 193 KB]

Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Kacper Janus, Ocenianie postępów uczniów oraz laureatów i finalistów etapucentralnego konkursów i olimpiad przedmiotowych w świetle prawa [PDF 614 KB]

Beata Oelszlaeger-Kosturek, Obszary współpracy i relacji społecznychw edukacji wczesnoszkolnej [PDF 1339 KB]

Katarzyna Warchoł, Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski, Agnieszka Huzarska, Izabela Huzarska, Sport dzieci i młodzieży w procesie wychowania fizycznegowspółczesnej szkoły [PDF 3125 KB]

Gabriela Peszko, Marta Rusinek, Ocena powrotu do nauczania kontaktowego po edukacji zdalnej w percepcji uczniów szkół podstawowych [PDF 491 KB]

OKOLICE SZTUKI

Piotr Burger, Moje widzenie sztuki i wyrazu artystycznego [PDF 1830 KB]

PCEN I OTOCZENIE

Piotr Ożarski, Konferencja „Smartfony w szkole – tak czy nie? Jak to zrobić głową?” Akademia TIiK - PCEN w Rzeszowie [PDF 330 KB]

Joanna Kozubal, Matematyka. Spotkajmy się! [PDF 597 KB]

Dorota Szumna, Nowości wydawnicze [PDF 174 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Mój przyjaciel Bot [PDF 185 KB]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

artykuł naukowy i metodyczny • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

„Kwartalnik Edukacyjny” jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 40 punktów na podstawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych oraz teksty przedstawiające propozycje autorskich rozwiązań metodycznych. 

Materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje oraz Dyskusje podlegają recenzji naukowej.

Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Wydawca: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PCEN).