Ukazuje się od 1993 r.

Informujemy, że "Kwartalnik Edukacyjny" jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charekterze naukowym autorzy otrzymują 5 punktów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych.

Felieton

  • Ślepnę
    Ślepnę „Bądźmy dla siebie bliscy…” – mówi poeta. I się zżymam, bo rzecz dotyczy nie tyle liryki apelu, ile wynikającego z maturalnych wymagań poziomu różnych kompetencji polonistycznych młodzieży abiturienckiej.„Bądźmy dla siebie bliscy…” – nalega poeta. I czytam raz kolejny złotą myśl maturalną, pisaną z (bardzo) niedbałą elegancją, że bycie bliskim oznacza…
    Napisano czwartek, 24 styczeń 2019 10:59 w Kwartalnik Edukacyjny nr 93
    Etykiety: Felieton
    Czytany 405 razy Czytaj dalej...

Warto przeczytać

Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Analiza modalnoś…

24-01-2019 Mariusz Zemło

Wartości są czymś podstawowym w życiu jednostki i w życiu społeczeństw. Jednostka funkcjonująca bez odniesień aksjologicznych byłaby całkowicie niezrozumiała, a jej praktyka przypominałaby chaos. Z punktu widzenia współczesnych standardów mogłaby... Czytaj więcej

„Język, który myśli za ciebie”

24-01-2019 Zofia Agnieszka Kłakówna

Tytułowy cytat jest drobną parafrazą z Schillera dokonaną przez Chantal Delsol na użytek jednego z podrozdziałów jej wydanej niedawno – także po polsku – książki diagnozującej współczesność. Tu stanowi zapowiedź... Czytaj więcej

Ważność języka polskiego w działaniach edukacyjnych

24-01-2019 Kazimierz Ozog

Uwagi wstępne – język jako wartośćWśród wielu określeń człowieka, głównego podmiotu świata przyrody i historii, spotykamy w dziejach myśli europejskiej interesującą charakterystykę: człowiek to homo loquens. Od tysięcy lat utrzymuje... Czytaj więcej

W drodze do Jubileuszu – curriculum vitae

22-05-2018 Mariusz Kalandyk

Status pisma naukowego, działającego w instytucji doskonalenia nauczycieli, jest statusem złożonym. Jego naukowość definiowana jest, jak we wszystkich tego typu periodykach, przez określone oczekiwania MNiSW. Łączy się jednak z oczekiwaniami... Czytaj więcej

Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Analiza modalnoś…

22-05-2018 Mariusz Zemło

Wartości są czymś podstawowym w życiu jednostki i w życiu społeczeństw. Jednostka funkcjonująca bez odniesień aksjologicznych byłaby całkowicie niezrozumiała, a jej praktyka przypominałaby chaos. Z punktu widzenia współczesnych standardów mogłaby... Czytaj więcej

„Język, który myśli za ciebie”

22-05-2018 Zofia Agnieszka Kłakówna

Tytułowy cytat jest drobną parafrazą z Schillera dokonaną przez Chantal Delsol na użytek jednego z podrozdziałów jej wydanej niedawno – także po polsku – książki diagnozującej współczesność. Tu stanowi zapowiedź... Czytaj więcej

Ważność języka polskiego w działaniach edukacyjnych

22-05-2018 Kazimierz Ozog

Uwagi wstępne – język jako wartośćWśród wielu określeń człowieka, głównego podmiotu świata przyrody i historii, spotykamy w dziejach myśli europejskiej interesującą charakterystykę: człowiek to homo loquens. Od tysięcy lat utrzymuje... Czytaj więcej

Więcej artykułów

Recenzje

Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak, Szkolna polonistyka zanurzona w języ…

24-01-2019 Mariusz Kalandyk

„Język ma siłę sprawczą” – tak właśnie możemy przedstawić główną ideę jeszcze jednej, wydanej przez Universitas, książki dedykowanej polonistom. Autorki wstępu, nota bene redaktorki tomu, z naciskiem podkreślają wagę idei na... Czytaj więcej

Richarda Couranta intuicja konstruktywna

24-01-2019 Jacek Piotrowski

WstępW styczniu 2017 roku minęła czterdziesta piąta rocznica śmierci Richarda Couranta, nieco zapomnianego matematyka niemiecko-amerykańskiego. Urodził się w 1878 roku w Cesarstwie Niemieckim pod koniec rządów cesarza Wilhelma I Hohenzollerna w żydowskiej rodzinie w Lublińcu. Co... Czytaj więcej

Rzeszowscy „Staropolanie”

24-01-2019 Wiesław Setlak

Krótka historia (płodnego) czasuPublikacja zatytułowana Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty to księga jubileuszowa związana z ćwierćwieczem istnienia Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, funkcjonującego w ramach strukturalnych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego... Czytaj więcej

Zofia Agnieszka Kłakówna, Edukacja w czasach szczególnych

23-03-2017 Mariusz Kalandyk

Dla niektórych książek bywają czasy dobre, dla innych – nieszczególne. Zastanawiam się, w jakich kategoriach określić polecaną ninie? Napisało ją kilku autorów; są nimi: Paweł Kasprzak, Piotr Kołodziej, Adam Regiewicz i Janusz... Czytaj więcej

Marek Stanisz, Smutny bilans ćwierćwiecza reform oświatowych

22-02-2016 Marek Stanisz

Książkę Zofii Agnieszki Kłakówny Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013) czyta się lekko, łatwo i przyjemnie. Jej tematyka może zainteresować każdego (bo szkołą interesują się wszyscy), a szczególnie bliska... Czytaj więcej

Joanna Urbańska, Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju…

22-02-2016 Joanna Urbańska

Książka Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty poświęcona jest problematyce oświatowej. Obejmuje zbiór tekstów oraz informacje z badań prezentowane przez autorów podejmujących rozważania na temat uczącej się... Czytaj więcej

Wiesław Setlak, Jeszcze raz o edukacji międzykulturowej

24-06-2015 Wiesław Setlak

W kwestii formalnejZ uznaniem należy powitać kolejną, wydaną tym razem przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek, publikację w ramach serii „Edukacja Międzykulturowa”. Inicjatywa ma już długą tradycję. W latach 1992-2014, angażowały się w nią również... Czytaj więcej

Andrzej Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnospraw…

24-06-2015 Andrzej Bryk

Nakładem wydawnictwa UMCS w Lublinie ukazała się książka pt. Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, której tematyka porusza problem niepełnosprawności, niezwykle dziś popularny i szczególnie ważny z uwagi na powszechnie cenione zasady równości... Czytaj więcej

O aktywnym uczeniu się raz jeszcze

27-01-2015 Dorota Szumna

„Aktywne uczenie się”, „aktywny uczeń”, „aktywizowanie uczniów”, „metody aktywizujące” to określenia od lat obecne w literaturze poświęconej edukacji szkolnej. Nie wydaje się jednak, by problematyka ta miała się szybko zdezaktualizować. Choć... Czytaj więcej

Wszystkie recenzje

Artykuły z działu Recenzje są objęte recenzją naukową.

© 2017 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie