CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 74 Wyróżniony

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Adam Tomaszewski, Trudne początki reformy kształcenia zawodowego.......................... 3
Jan Benesz, Reforma kształcenia zawodowego – nadzieje i wątpliwości......................... 7
Franciszek Ruchała, Sekwencyjna diagnoza wyników kształcenia.................................... 13

 

Z WARSZTATU BADAWCZEGO
Stanisław Korczyński, Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn............................................................................................................................. 29
Ryszard Kalamarz, Postawy uczniów gimnazjum wobec ludzi starszych i starości......... 46
Aneta Lew-Koralewicz, Stosowana analiza zachowania – zastosowanie teorii
uczenia się w praktyce edukacyjnej................................................................................... 53

 

DYSKUSJE
Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz, Co dyrektorzy szkół wiedzą o motywacji?......................... 67

 

PCEN i OTOCZENIE
Rozmowa z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie.......... 73
Nasi nauczyciele piszą, Anna Oliwińska-Wacko................................................................... 77

 

OKOLICE SZTUKI
Andrzej Kantecki, ,,No brylant no istny cud”........................................................................ 80

 

RECENZJE
Anna Komadowska, Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby
przeciwdziałania.................................................................................................................. 97
Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz (red.), Doświadczenie lektury. Między krytyką
literacką a dydaktyką literatury......................................................................................... 99
Christian Rittelmeyer, Dzieciństwo w opresji. Pomiędzy przemysłem kulturowym
a technokratycznymi reformami szkolnictwa.................................................................110
Nowości wydawnicze [opracowała Dorota Szumna]..........................................................113

 

SPRAWOZDANIA
Nadzieja polskiej elektroniki w Jarosławiu.....................................................................117
Janusz Kujawa, Akademia Historii Najnowszej w Centrum Dziedzictwa Szkła.............123
Mariusz Kalandyk, To lubię!, Oskoma....................................................................................126

 

Czytany 9914 razy