CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 104-105

NOWE NARZĘDZIE PO PANDEMII

Mariusz Kalandyk, Praca w chmurze i w szkole – pomiędzy ideą a praktyką. Uwagi z kontekstem futurologicznym i pandemicznym w tle 3

Kinga Szczęśliwa, Korzyści ze stosowania technologii wideo w edukacji 15

Monika Gryboś, Imperatyw zabawy? Realizacja strategii ludycznej na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej na przykładzie aplikacji Kahoot 25

Katarzyna Pluta, TIK w edukacji wczesnoszkolnej, czyli rola i możliwości wykorzystania wybranych narzędzi cyfrowych w uczeniu się dzieci klas młodszych 36

FAKULTET METODYCZNY

Małgorzata Baran, Jak omawiać Pana Tadeusza w klasie 8? 51

Sylwia Przybyło, Efektywne rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na lekcji języka obcego 61

Krzysztof Warchoł, Adam Kozubal, Paweł Ostrowski, Marian Rzepko, Lekcja wychowania fizycznego jako podstawowa forma organizacyjna szkolnej kultury fizycznej – teoria i praktyka 73

Zbigniew Suchodolski, Wolontariat w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 85

OKOLICE SZTUKI

Kazimierz Ożóg, Polskie pieśni religijne – suplikacje 90

DYSKUSJE, RECENZJE, SPRAWOZDANIA

Maciej Kijowski, O wychowaniu morskim dzieci i młodzieży w kontekście uchwały Sejmu z 30 maja 1984 r. 99

Helena Synowiec, „Niepodległa wobec języka polskiego” – recenzja publikacji zbiorowej 114

Akademia Historii Najnowszej w roku szkolnym 2020/2021 121

Nowości wydawnicze dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca 127

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Świat postpandemiczny 132

Czytany 435 razy