CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 101-102

W KRĘGU NOWYCH IDEI

Ewa Radanowicz, Inna szkoła?! Nie musi być tak, jak zawsze było 3

Z WARSZTATU BADAWCZEGO. INNOWACJE

Magdalena Leżucha, Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów 21

Przemysław Żebrok, Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych z perspektywy interesariuszy 36

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski, Treści programu nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej według nowej podstawy programowej 62

Paweł Drymluch, Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów komórkowych 77

FAKULTET METODYCZNY

Sławomira Pusz, Wycieczki dydaktyczno-wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej 89

Dorota Szumna, Gry w procesie uczenia się najmłodszych uczniów 101

Wioletta Poturała, Diagnoza współczesnego świata i mroczna wizja przyszłości przepowiedziana u progu XX wieku w opowiadaniu E.M. Forstera Maszyna staje 114

PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk, Drobiazgi zamknięte w szafach i szufladach Zygmunta Mycielskiego (1907-1987): kompozytora, krytyka muzycznego i pisarza 125

RECENZJE Mariusz Kalandyk, Eutoryka – nowy zamysł na czas triumfu zwulgaryzowanej erystyki 139

Urszula Szymańska-Kujawa, Narzędzia coachingowe w szkole 148

Dorota Szumna, Nowości wydawnicze 154

FELIETON

Mariusz Kalandyk, Nowa opowieść o dżumie 158 

Czytany 298 razy