CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Nowości wydawnicze Wyróżniony

Nowości wydawnicze dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, O.W. Impuls, Kraków 2013.
P. Petrie, Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wstęp do pedagogiki społecznej, Zysk i S-ka, Poznań 2013.
K. Pankowska, Kultura, sztuka, edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne, Wyd. UW, Warszawa 2013.
A. Śniegulska, Refleksje nad współczesnym wychowaniem, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
A.J. Sowiński, Szkice do teorii wychowania kreatywnego, O.W. Impuls, Kraków 2013.
B. Śliwerski, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, O.W. Impuls, Kraków 2013.
W. Błażejewski, Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
J. Lenart, Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944–1989, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
V. Korim, R.Uździcki (red.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie-Kompetencje-Kreatywność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
Prawo oświatowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

 

Dydaktyka
F. Benavides, H. Dumont, D. Istance (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, O.W. Impuls, Kraków 2013.
K. Szewczuk, Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej, Wyd. WAM, Kraków 2013.
K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, Wyd. UW, Warszawa 2013.
K. Winkowska-Nowak, E. Pobiega, R. Skiba (red.), GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja, W.A. Sedno, Warszawa 2013.
L. Wiatrowska, Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją, O.W. Impuls, Kraków 2013.
M. Stańko-Kaczmarek, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
J. Łukasik, K. Jagielska, R. Solecki, Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog. Szkolne wyzwania, Wyd. Jedność, Kielce 2013.
H. Kędzierska, Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty, wzory, pola dyskursu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
I. Adamek, J. Bałachowicz (red.), Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, O.W. Impuls, Kraków 2013.
A. Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, O.W. Impuls, Kraków 2013.
E. Samonek-Miciuk, Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
B. Prościak, Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
M. Trojanowicz-Kasprzak, Nie wolno mnie gnębić. Pierwsza rozmowa o przemocy rówieśniczej, W.P. ZNP, Kielce 2013.
A. Jegier (red.), Rodzice, nauczyciele, media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
J.D. Sparrow, T.B. Brazelton, Rozwój dziecka od 3 do 6 lat, GWP, Gdańsk 2013.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, J. Oleksy (red.), Edukacja małego dziecka. Tom 4, O.W. Impuls, Kraków 2013.
M. Wiśniewska-Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
G. Erenc-Grygoruk, Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, O.W. Impuls, Kraków 2013.
N. Rodriguez, Co nam mówią rysunki dzieci, Wyd. Jedność, Kielce 2013.
A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013.
R. Wiącek, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, O.W. Impuls, Kraków 2013.
I. Buszkowski, Zabawy plastyczne krok po kroku, Wyd. Harmonia,
Gdańsk 2013.
D. Niewola, Radosne przedszkole. Tematy kompleksowe. Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok, O.W. Impuls, Kraków 2013.
Czarodziejskie słowa. Wartościowe teksty dla przedszkolaków, Nowa Era, Warszawa 2013.
Małgorzata Cieślak, Gry i zabawy dla dzieci od pierwszego miesiąca, Nasza Księgarnia, Warszawa 2013.

 

Pedagogika specjalna
Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, O.W. Impuls, Kraków 2013.
A. Klinik, Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, O.W. Impuls, Kraków 2012.
G. Gunia, J. Baran (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, O.W. Impuls, Kraków 2013.
J. Kielin, K. Klimek-Markowicz, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, O.W. Impuls, Kraków 2013.
E. Pisula, Rodzice dzieci z autyzmem, W.N. PWN, Warszawa 2012.
R. Pichalski, Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych, Wyd. Grado, Toruń 2013.
B. Sher, Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2013.

Opracowała: Dorota Szumna

Czytany 11710 razy
Więcej w tej kategorii: Powtórna zdrada klerków? »