CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Magdalena Leżucha, Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów

Współcześnie kreatywność pojmowana jest jako siła dynamizująca życie ludzi w niemal każdej dziedzinie. Jest traktowana jako dobro ogólnospołeczne, które należy cenić, wspierać i rozwijać. Jak trafnie zauważył Eric Weiner, „musimy zacząć myśleć o kreatywności nie jako o genetycznym, przyrodzonym darze, lecz jako o czymś, co się zyskuje - ciężką pracą, owszem, ale również dzięki uważnemu kultywowaniu sprzyjających warunków. Musimy zacząć myśleć o kreatywności nie jako o prywatnej przyjemności, lecz jako o dobru publicznym”. Tak pojmowana twórczość nie jest już cechą jednostek wybitnych, elitarnych, ale ma charakter egalitarny (nie dotyczy tylko i wyłącznie artystów i działalności boskiej) - dotyczy ogółu społeczeństwa - może być rozwijana w trakcie edukacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Czytany 256 razy